MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Już za kilka dni rozpoczyna się we Wrocławiu XV konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” – główne doroczne wydarzenie w Polsce poświęcone internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Po raz pierwszy od dwóch lat spotkamy się face to face! Osoby niezarejestrowane wciąż mogą dołączyć do wydarzenia w trybie online. Serdecznie zapraszamy do udziału! Tu trzeba być!

Agresja Rosji na Ukrainę, a wcześniej pandemia COVID-19 zmieniły radykalnie warunki, w jakich odbywać się będzie umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w najbliższych latach. Wymaga to krytycznej refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i sposobami działania, spojrzenia na możliwe scenariusze przyszłości, a także wskazania działań, które pozwolą zminimalizować zagrożenia i wykorzystać zarysowujące się szanse.

Konferencje z cyklu „Studenci zagraniczni w Polsce” zawsze były miejscem debaty nad strategią internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, ale ze względu na okoliczności tegoroczne spotkanie, które odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia we Wrocławiu, będzie miało wagę wyjątkową. Dlatego do udziału w nim zapraszamy wszystkich, którym sprawy umiędzynarodowienia leżą szczególnie na sercu. Wydarzenie tradycyjnie skorelowanie jest z posiedzeniem Prezydium KRASP.

Study in Poland

Konferencja odbywa się w ramach programu „Study in Poland”, a jej organizatorami są wspólnie Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jako uczelnia-gospodarz.

Wśród mówców liderzy polskiego środowiska akademickiego, w tym 17 rektorów i prorektorów najlepszych polskich uczelni, a także szeroka reprezentacja dyrektorów i ekspertów działów współpracy międzynarodowej, rozwoju i promocji szkół wyższych oraz szefowie instytucji i organizacji zaangażowanych w umiędzynarodowienie.

Wśród wydarzeń towarzyszących: koncert „Solidarni z Ukrainą”, wręczenie Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022” i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent 2022”. Szczegółowy program i rejestracja na konferencję:

 

REJESTRACJA i PROGRAM

 

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia, onsite lub online!

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt