MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

„Ostatecznym momentem śmierci globalizacji była chwila, w której Chiny, Indie i RPA wstrzymały się w ONZ od głosu potępiającego inwazję Putina”. Przytaczając opinię brytyjskiego dziennikarza Roberta Pestona, magazyn Times Higher Eduation zwraca uwagę na to, że „rosyjska inwazja na Ukrainę na lata zerwała wiele transgranicznych powiązań akademickich i naukowych”.

W swym artykule o dramatycznym tytule, pochodzący z Australii John Ross, ukazuje problem załamania procesu globalizacji i umiędzynarodowienia w dziedzinie szkolnictwa wyższego nie z europejskiej, lecz z szerszej, globalnej perspektywy. Sygnały o następującym stopniowo odchodzeniu Rosji od bliższej współpracy z Zachodem w zakresie technologii i nauki widoczne były już od pewnego czasu. Jednak skutki inwazji na Ukrainę „będą daleko wykraczać poza krąg byłego Związku Radzieckiego, kończąc światowy odwrót od globalizacji, który rozpoczął się wraz z Brexitem i prezydenturą Trumpa i przyspieszył podczas pandemii”.

Wielu naukowców uważa wprawdzie, że wojna postawiła wiele zasadniczych pytań odnośnie umiędzynarodowienia, ale jednocześnie wątpią, by był to koniec współpracy. Znany ekspert, prof. Philip Altbach jest zdania, że “globalizacja w dziedzinie szkolnictwa wyższego pozostanie z nami”. Znacznie bardziej sceptycznie do tego tematu podchodzi natomiast prof. Rory Medcalf z Australian National University: „to nie koniec internacjonalizacji, ale to, co teraz tracimy, to globalizacja. …. zobaczymy coraz bardziej różne ekosystemy istniejące obok siebie – autorytarny z jednej strony i demokratyczny z drugiej”.

Ogólna wymowa artykułu w THE nie jest bynajmniej optymistyczna. Wiele wskazuje na to, że obozy, z jednej strony Zachód, a z drugiej świat Rosji i Chin, w obawie o przepływ strategicznie krytycznych technologii, będą się bardziej w sobie zamykać niż otwierać. To decydować będzie o tym, z kim uczelnie i badacze nawiązywać i rozwijać będą w najbliższej przyszłości współpracę.

O tym, jak dalece proces podziałów na świecie, pójdzie zależeć będzie już nie od Rosji, lecz od …Chin.

Opr. KB

Źródło: https://www.timeshighereducation.com

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt