MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Znakomici mówcy, reprezentujący głównych interesariuszy i realizatorów umiędzynarodowienia w Polsce, podejmą próbę wypracowania odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przyszłości umiędzynarodowienia i przedstawią swoje propozycje podjęcia wyłaniających się wyzwań. Spojrzymy na procesy umiędzynarodowienia z punktu widzenia długofalowych interesów naszego państwa.

Na naszych oczach sypią się w gruzy dotychczasowe paradygmaty dotyczące umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Dotychczasowy aksjomat, że chcemy mieć jak najwięcej studentów obcokrajowców, już nie wystarcza. Wywołana rosyjską agresją wojna w Ukrainie i dwa lata pandemii postawiły przed polskim szkolnictwem wyższym zasadnicze pytania dotyczące celu, zakresu i sposobów realizacji procesów internacjonalizacji. Po co, dla kogo, gdzie i w jaki sposób powinniśmy je prowadzić w tak radykalnie zmienionym świecie? Uczestnicy sesji, reprezentujący głównych interesariuszy i realizatorów umiędzynarodowienia w Polsce, podejmą próbę wypracowania odpowiedzi na te pytania i przedstawią swoje propozycje podjęcia wyłaniających się wyzwań. Wspólne dla wszystkich będzie spojrzenie na procesy umiędzynarodowienia z punktu widzenia długofalowych interesów naszego państwa.

Prowadzący: Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy”

Mówcy:

  • Prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
  • Prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przewodnicząca KRUP
  • Dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA
  • Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE)

Strona konferencji: http://studyinpoland.pl/konferencja2022

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt