MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Rzeczywistość zmienia się dynamicznie na naszych oczach, powstają nowe cyfrowe uniwersytety przyszłości, takie jak „Tomorow University” i inne. Wymaga to przedyskutowania wyłaniających się coraz wyraźniej trendów i dobrych praktyk oraz rozwiązań. Podejmą się tego podczas sesji rektorzy uniwersytetów, uczelni technicznych i ekonomicznych.

Nie ma wątpliwości, że rozpowszechnienie zdalnego nauczania wpłynie na szkolnictwo wyższe, a polskie uczelnie będą bardziej wystawione na konkurencję międzynarodową. Uczelnie amerykańskie były zawsze drogie i trudno dostępne, ale w wymiarze online może się to zmienić. Powstają nowe cyfrowe uniwersytety przyszłości, takie jak „Tomorow University” i inne. Wymaga to przedyskutowania wyłaniających się coraz wyraźniej trendów. Podejmą się tego podczas sesji rektorzy uniwersytetów, uczelni technicznych i ekonomicznych. Obszar poruszanych zagadnień można określić pytaniami: Czy uniwersytet przyszłości to uniwersytet wirtualny, czy wręcz odwrotnie? Czy kształcenie zdalne jest szansą na znaczący wzrost poziomu internacjonalizacji kształcenia w polskich uczelniach? Jaki jest cel internacjonalizacji w zakresie kształcenia, gdy studenci zagraniczni nie przebywają w kampusie? Czy cyfryzacja zwiększa nasze szanse na udział w czołowych grupach badawczych? Jakie narzędzia i kompetencje cyfrowe powinniśmy rozwinąć, aby wzmocnić pozycję polskich uczelni w świecie? Pytań tych może być więcej...

Prowadzący: prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej, członek i przewodniczący (2021) Komitetu Polityki Naukowej przy MEiN

Mówcy:

  • Prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
  • Prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej
  • Prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego
  • Prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego
  • Prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej

 

Strona konferencji: http://studyinpoland.pl/konferencja2022

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt