MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Sesja plenarna kontynuuje dyskusję podjętą podczas webinarium 22 lutego „Usieciowienie internacjonalizacji w praktyce” – tym razem omówimy praktyczne aspekty zagadnienia.

Rozwój innowacyjnych formatów dydaktycznych, takich jak microcredentials, stanowi warunek konieczny stworzenia nowoczesnych ekosystemów edukacyjnych w ramach uniwersytetów europejskich. Formaty te powinny zaspokajać potrzebę rozwijania mobilności studentów i wykładowców, w tym mobilności krótkoterminowej i hybrydowej. Implementacja takich formatów sprzyjać będzie też dalszemu usieciowieniu partnerskich uniwersytetów, dając tym samym szansę na bardziej intensywną wymianę doświadczeń, dzielenie się zasobami (w tym zasobami ludzkimi) oraz znaczne uwspólnianie oferty dydaktycznej. Wprowadzane formaty muszą przy tym być bardzo elastyczne i pozwalać na różnorodne kształtowanie programów dydaktycznych, przy uwzględnieniu specyfiki tych programów, potrzeb społecznych, wyzwań cywilizacyjnych i lokalnych uwarunkowań organizacyjnych. Związane jest to z ogromnymi wyzwaniami w wymiarze prawnym i finansowym, a także wymaga koordynacji i współdziałania z decydentami na poziomie krajowym i europejskim.

Prowadzący: prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), lider Uniwersytetu Europejskiego EUNICE

Mówcy:

  • Prof. Rafał Witkowski, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, konsorcjum EPICUR
  • Dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektorka Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Łódzka; konsorcjum ECIU
  • Prof. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej; konsorcjum UNIVERSEH
  • Prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. konsorcjum UNA Europa
  • Dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE)

 

Strona konferencji: http://studyinpoland.pl/konferencja2022

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt