MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W mieście spotkań, czyli we Wrocławiu, po dwóch latach pandemii i wobec nowych wyzwań, jakie postawiła przed środowiskiem akademickim agresja Rosji na Ukrainę, rozpoczęła się 31 marca dwudniowa jubileuszowa XV konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”. Wydarzenie organizowane jest w ramach programu „Study in Poland” prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy, a honory gospodarza spotkania pełni Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Wszystko na tej konferencji jest niezwykłe – mówiła dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, otwierając XV konferencję Studenci Zagraniczni w Polsce 2022. – Niezwykłe jest to, że wreszcie możemy spotkać się offline, bez maseczek, w gronie osób z całej Polski, które w obszarze umiędzynarodowienia uczelni polskich odgrywają kluczowe role. Niezwykłe jest to, że tłem naszego spotkania jest tak wspaniałe, wielokulturowe miasto dialogu, czyli Wrocław. Niezwykła jest wreszcie sytuacja, w jakiej się znajdujemy, czyli kontekst agresji Rosji na Ukrainę, który sprawia, że musimy zmienić ramy współczesnej internacjonalizacji, stworzyć nowe założenia tego procesu, niejako zacząć od zera.

Dr Siwińska przypomniała też statystyki – w ciągu kilkunastu lat od uruchomienia w Polsce programu Study in Poland (utworzony w 2005 r.) liczba studentów zagranicznych na polskich uczelniach wzrosła z 8 tysięcy w 2005 r. do 85 tysięcy w roku 2021 – i zaznaczyła, że konferencja na tym tle jest szczególnym spotkaniem: – To miejsce głębokiej refleksji nad umiędzynarodowieniem, a dziś nasza dyskusja będzie szczególnie ważna, bo toczyć się będzie w czasie, kiedy zadajemy sobie pytania o to, jakie cele stanęły przed internacjonalizacją szkolnictwa wyższego wobec obecnych kryzysów.

Prof. dr hab. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, uczelni gospodarza tegorocznego wydarzenia, stwierdził podczas otwarcia: – Ostatnie lata pokazały, że umiędzynarodowienie polskiej nauki powinno się dynamicznie zmieniać. Mamy przed sobą ogromny egzamin i musimy go dobrze zdać. Aby tak się stało, trzeba byśmy pokazali się jako partnerzy otwarci, potrafiący współpracować i dbający nie tylko o własne korzyści z rozwijającej się sytuacji, ale przede wszystkim korzyści strony ukraińskiej.

Z kolei prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP i rektor Politechniki Śląskiej, zwracał uwagę na to, że spotkanie we Wrocławiu, gdzie istnieje jedna z największych diaspor ukraińskich w Polsce, ma w obecnej sytuacji znaczenie szczególne: – Dotąd w kontekście internacjonalizacji zależało nam na budowaniu jak najciekawszej oferty kształcenia na uczelniach polskich dla studentów zagranicznych. Teraz jest inna sytuacja, inne oczekiwania, zwłaszcza ze strony ukraińskiej. Musimy zastanowić się nad tym, jak pomóc uczelniom ukraińskim zachować ciągłość kształcenia bez przejmowania na stałe ich naukowców i studentów.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że spośród wielu przymiotników, jakimi określa się Wrocław, dla niego to miasto jest przede wszystkim miastem akademickim i dlatego konferencja Perspektyw i KRASP ma dla niego jako gospodarza Wrocławia szczególną rangę. Prezydent Sutryk przypomniał też, że akademickość Wrocławia fundowana jest na tradycji lwowskiej, co w obecnym kontekście nabiera specjalnej wymowy. – Dzisiaj nic nie jest pewne, może pojawić się wiele zmiennych interweniujących i w tym kontekście tym bardziej cieszę się, że to Wrocław będzie miejscem debaty o strategicznych kierunkach akademickiej współpracy międzynarodowej.

Gościem specjalnym otwarcia konferencji był Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który powiedział: – Historia pokazuje, że Wrocław w bardzo skuteczny sposób potrafi wykorzystać zmiany, które się dzieją na naszych oczach, to przysparza miastu renomy. Stąd myślę, że i obecna sytuacja i ta konferencja pozwoli wyciągnąć wnioski pożyteczne na przyszłość w kontekście internacjonalizacji nauki polskiej.

Min. Murdzek zaznaczył rolę środowiska akademickiego w kontekście tego, co 24 lutego zaczęło się za naszą wschodnią granicą: – Jestem spokojny o to, że tak jak społeczeństwo polskie bardzo szybko i spontanicznie potrafiło zareagować na wyzwania, jakie postawiła przed nami wojna rosyjsko-ukraińska, tak i środowisko akademickie podejmie właściwe kroki i pokaże, że Polska jest krajem atrakcyjnym nie tylko pod względem kulturowym, gospodarczym czy np. sportowym, ale także w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

Konferencje z cyklu „Studenci zagraniczni w Polsce” zawsze były miejscem debaty nad strategią internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, ale ze względu na okoliczności tegoroczne spotkanie ma wagę wyjątkową. Temat wiodący wszystkich sesji to: UMIĘDZYNARODOWIENIE W CZASACH NIEPEWNOŚCI. Wydarzenie tradycyjnie skorelowanie jest z posiedzeniem Prezydium KRASP.

 

http://studyinpoland.pl/konferencja2022

Magda Tytuła

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt