MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe organizują III Kongres Towarzystw Naukowych pod hasłem Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych. Kongres odbędzie się w Gdańsku w dniach 20-22 października 2022 r.

Celem wydarzenia jest dyskusja nad znaczeniem uczestnictwa towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształtowaniu świadomości społecznej oraz nad ich rolą w rozwoju nauki, kultury i gospodarki w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przedmiotem refleksji będzie także aktualne miejsce społecznego ruchu naukowego w systemie nauki  i państwa.

W ramach Kongresu planowane są następujące sesje problemowe: Rola i zadania towarzystw naukowych w kształtowaniu postaw i świadomości społecznej, Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT na rzecz rozwoju gospodarki, Ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój nauk technicznych i ścisłych oraz gospodarki kraju i regionów, Rola Polskiej Akademii Nauk i Rady Towarzystw Naukowych w społecznym ruchu naukowym, Zadania towarzystw naukowych w rozwoju i upowszechnianiu nauki, Społeczny ruch naukowy w systemie polskiej nauki, Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Polsce, Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki oraz organizację kongresów i konferencji upowszechniających naukę, Wkład towarzystw w nowoczesne formy upowszechniania nauki (festiwale nauki, pikniki naukowe).

Szczegółowe informacje o III Kongresie oraz o kongresach poprzednich zamieszczone są na stronie internetowej Rady Towarzystw Naukowych:

https://rtn.pan.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt