MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Pełniącym obowiązki kanclerza został prof. dr hab. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia, pierwszy zastępca rektora.

Prof. Jacek Bigda, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W kadencjach 2005–2008, 2016–2020 i 2020–2024 prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim AMG w 1987, jest specjalistą w zakresie biologii komórki i immunologii. Doktorat obronił w 1990, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1996, powołany w 2001 na stanowisko profesora nadzwyczajnego, tytuł naukowy profesora otrzymał w 2005 roku. Staż podoktorski odbywał w latach 1991-1993 w Instytucie Weizmanna w Izraelu, przebywał na stażach w Amsterdamie oraz Hanowerze. Zatrudniony w Akademii Medycznej w Gdańsku (przekształconej w Gdański Uniwersytet Medyczny) od 1986 roku.

W Akademii Medycznej w Gdańsku pełnił funkcję prodziekana (1996–1999), a następnie dziekana (1999–2005) Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG–AMG. W latach 2005–2008 prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej i przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni. Pełnił funkcję dyrektora Biura Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej. W 2016 ponownie objął funkcję prorektora uczelni.

Od utworzenia w 2001 do chwili obecnej (2016) kieruje Zakładem Biologii Komórki, a od 2002 także Katedrą Biotechnologii Medycznej Akademii Medycznej w Gdańsku.

Jest autorem lub współautorem 50 publikacji naukowych, 6 patentów oraz ponad 90 doniesień konferencyjnych. Członek licznych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (przewodniczący Oddziału Gdańskiego w latach 2001-2005), Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (członek Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Cytometrii (przewodniczący Oddziału Gdańskiego 1998-2002), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Międzynarodowego Towarzystwa Cytokinowego.

Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt