MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Jednym z istotnych tematów poruszanych w czasie konferencji była kwestia digitalizacji polskich uczelni, zarówno w kontekście rozwijania oferty kształcenia i współpracy naukowo-badawczej, jak i w odniesieniu do strategii marketingowo-rekrutacyjnych polskich uczelni.

Jedną z sesji z tego zagadnienia, pt. „Uniwersytet przyszłości – internacjonalizacja w warunkach digitalizacji, poprowadził prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zaczął od metafory: – W tytule tej sesji zderzyliśmy dwa pozornie sprzeczne pojęcia. Umiędzynarodowienie bowiem z definicji oferuje nam wszystko to, co można poczuć, powąchać, dotknąć w kontakcie z inną, nową dla nas kulturą. Z kolei digitalizacja jest płaska, szklana, bezosobowa, jak ekran komputera. Jak połączyć te dwie kwestie tak, by powstała atrakcyjna oferta?

Na tak postawione pytanie odpowiadali paneliści: prof. dr hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej i prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Rady NAWA.

Wnioski, do jakich w toku dyskusji doszli paneliści, były obiecujące: polskie uczelnie dzięki kryzysowi pandemii zdały egzamin z cyfryzacji, znacznie poprawiła się kultura technologiczna środowiska akademickiego. – Dziś pytanie nie powinno brzmieć, czy dalej mamy digitalizować nasze uniwersytety, bo to oczywiste, że tak. Dlaczego? Cyfryzacji chcą przecież młodzi ludzie, a to oni są dla uczelni najważniejsi. Wyzwanie stanowi zarządzanie procesowe naszymi zdigitalizowanymi organizacjami – zauważył prof. Alojzy Nowak.

Z kolei prof. Tomasz Pietrzykowski mówił, że należy pokierować digitalizacją tak, by służyła ona kształceniu w sieciach. – Przyszłością nie jest wcale uniwersytet wirtualny, czyli znakomita uczelnia typu Cambridge czy Harvard, która przyciąga na kilkuletnie studia online. Ta droga się nie sprawdzi, ponieważ takie kształcenie ma jeden fundamentalny mankament: nie wyposaża studentów w tak potrzebne dzisiaj kompetencje społeczne. Dlatego digitalizujmy uczelnie, ale z myślą o komplementarnym wobec kontaktowego kształceniu online – przekonywał prof. Pietrzykowski.

Magda Tytuła (Perspektywy)

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt