MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Wspólnego Przedsięwzięcia Circular Bio-based Europe (CBE JU) została jednogłośnie wybrana Agata Foks, radca w Departamencie Innowacji i Rozwoju MEiN.

Grupa Przedstawicieli Państw (SRG) jest jednym z ciał doradczych CBE JU. Głównym zadaniem SRG jest przedstawianie  Radzie Zarządzającej CBE JU opinie państw członkowskich i krajów stowarzyszonych UE na temat działalności CBE JU, a w szczególności na temat postępów we wdrażaniu programu Strategicznego Programu Badań i Innowacji (SRIA), projektu rocznego planu prac oraz sprawozdanie z działalności CBE JU, a także działania podjęte w celu realizacji określonych celów inicjatywy.

Na spotkaniu 24 marca br. wybrano nowe kierownictwo grupy, przyjęto regulamin oraz omówiono zasady działania CBE JU. CBE JU jest kontynuatorem prac prowadzonych przez BBI JU w poprzednich programach ramowych.

Na przewodnicząca Grupy Przedstawicieli Państw (SRG) Wspólnego Przedsięwzięcia Circular Bio-based Europe (CBE JU) została jednogłośnie wybrana Agata Foks, radca w Departamencie Innowacji i Rozwoju MEiN. Pani Foks, pełniła wcześniej funkcje wiceprzewodniczącej SRG przy BBI JU (H2020). Wiceprzewodniczącym grupy został wybrany przedstawiciel Włoch, prof. Fabio Fava.

Gratulujemy Pani Agacie Foks i życzymy owocnej pracy w nowopowstałym partnerstwie.

– Głęboko wierzę, że przejście z nieodnawialnych surowców kopalnych i minerałów na procesy produkcyjne oparte na biomasach o obiegu zamkniętym jest niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych UE określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. A CBE JU ma tu do odegrania kluczową rolę. Jako organ doradczy CBE JU, SRG jest ważną częścią zrównoważonego i przejrzystego zarządzania inicjatywą. Dołożę wszelkich starań, aby opinie wszystkich członków SRG były uwzględniane w sposób uczciwy i przejrzysty – powiedziała nowa przewodnicząca po ogłoszeniu wyników głosowania.

Pełną wypowiedź Pani Agaty Foks, przewodniczącej Grupy Przedstawicieli Państw można przeczytać tutaj.

SRG dostarcza również Radzie CBE JU informacje o regionalnych i krajowych programach badawczych i innowacyjnych oraz innych inicjatywach mających na celu poprawę i wdrożenie odpowiednich technologii i innowacyjnych rozwiązań w celu zapewnienia komplementarności i synergii z programem CBE JU.

Władze krajowe państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych nominują maksymalnie dwóch głównych i dwóch zastępców członków SRG. Obecnie w grupie jest 31 głównych członków i 29 zastępców członków z 27 krajów. W grupie panuje silna równowaga płci, ponieważ 60% wszystkich członków to kobiety.

Członkowie grupy przedstawicieli państw będą spotykać się co najmniej dwa razy w roku. Do ich pierwszych zadań będzie należało opiniowanie nadchodzącego rocznego planu pracy CBE JU.

Źródło: https://www.kpk.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!