MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Joybrato Mukherjee, prezes Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), odwiedził Polskę w ramach przygotowań do przyjęcia na niemieckie uczelnie co najmniej 100 000 ukraińskich studentów i naukowców, aby porozmawiać o tym, jak Polska wspiera uchodźców z Ukrainy.

Według Mukherjee Niemcy mogą wyciągnąć wnioski z doświadczeń zebranych przez Polskę. Już 15 marca zatwierdzono łącznie 5 mln euro (5,5 mln USD) na stypendia i inne środki wsparcia dla ukraińskich studentów i naukowców. Pieniądze te są obecnie przydzielane instytucjom na podstawie konkurencyjnych ofert i są przekazywane na okres do 30 września. Mukherjee mówi, że instytucje są już mocno zaangażowane w doradztwo i inne programy wsparcia dla uchodźców.

- Najważniejszą stosowaną zasadą jest ciągłość – wyjaśnia Mukherjee, który rozmawiał z przedstawicielami polskiej organizacji wymiany akademickiej NAWA, Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. - Ważne jest, aby studenci i pracownicy naukowi mogli kontynuować studia i badania naukowe w taki sposób, aby w każdej chwili mogli wrócić do domu. Ta opcja lub perspektywa powrotu jest niezbędna - nawet jeśli w tym momencie nie wiemy, jak długo potrwa wojna - dodaje Mukherjee. Uważa też, że niemieckie szkolnictwo wyższe może czerpać z doświadczeń polskich uczelni w utrzymywaniu relacji akademickich z ukraińskimi instytucjami. Zauważa jednak, że niemieckie plany programów cyfrowych, które mają poradzić sobie z kryzysem, spotkały się z dużym zainteresowaniem polskich partnerów DAAD.

DAAD szacuje, że w najbliższym czasie do Niemiec przyjedzie co najmniej 100 tys. ukraińskich studentów i pracowników naukowych, w tym wielu, którzy obecnie przebywają w Polsce. DAAD zażądał, aby rząd przekazał około 80 milionów euro na szkolnictwo wyższe, aby poradzić sobie ze skutkami kryzysu. W tej chwili uczelnie robią, co mogą, własnymi środkami.

Opr. MTA

Źródło: https://www.universityworldnews.com

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt