MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Mimo pandemii liczba wniosków do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) z Polski rośnie w najszybszym tempie w Europie. Politechnika Śląska zgłosiła najwięcej aplikacji ze wszystkich polskich instytucji. Jak wynika z opublikowanego Indeksu Patentowego 2021, liczba zgłoszeń patentowych złożonych w EPO przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie i instytuty badawcze wzrosła w 2021 roku o 12,8% (w sumie 539 zgłoszeń).

To czterokrotnie większe tempo wzrostu niż w roku poprzednim (3,2%) i ponad 4,5-krotne w porównaniu ze średnią dla UE-27 (2,7%). To także drugi najwyższy wskaźnik wzrostu w Europie po Portugalii (wśród wszystkich krajów, które złożyły ponad 200 zgłoszeń patentowych) (Rys.: Wzrost liczby zgłoszeń patentowych do EPO z Polski).

Technologie medyczne i produkty farmaceutyczne na prowadzeniu

Wiodącą dziedziną wśród zgłoszeń patentowych z Polski są technologie medyczne (awans z miejsca 2.), w której odnotowano wzrost o 71,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Na kolejnych miejscach uplasowały się produkty farmaceutyczne (+11,4%) oraz transport (w tym przemysł samochodowy), gdzie złożono o 81% więcej zgłoszeń patentowych niż rok wcześniej. Dwa główne obszary związane z ochroną zdrowia - produkty farmaceutyczne i technologie medyczne - reprezentują łącznie 19,3% wszystkich polskich zgłoszeń patentowych składanych do EPO, w porównaniu do 15,3% w roku 2020.

Technologie cyfrowe i medyczne motorem wzrostu wszystkich zgłoszeń do EPO

W 2021 r. do EPO wpłynęło ogółem 188 600 zgłoszeń, co oznacza wzrost o 4,5% po niewielkim spadku w 2020 r. (-0,7%). Liczba zgłoszeń patentowych - wczesny wskaźnik poziomu inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój - wzrosła w dziewięciu z dziesięciu głównych dziedzinach technologii. Największy wzrost odnotowano w komunikacji cyfrowej i technologiach komputerowych, co jest odzwierciedleniem prowadzonej na całym świecie transformacji cyfrowej, a w drugiej kolejności w dziedzinie farmacji i biotechnologii, co świadczy o wysokim poziomie innowacji w zakresie tworzenia szczepionek i innych obszarach opieki zdrowotnej.

„Duży popyt na patenty w ubiegłym roku świadczy o tym, że innowacyjność nadal utrzymuje się na wysokim poziomie", powiedział António Campinos, prezes EPO. "Podkreśla to kreatywność i determinację innowatorów w Europie i na całym świecie. Złożyli oni większą liczbę zgłoszeń patentowych, a silny rozwój technologii cyfrowych stanowi niezbity dowód transformacji zachodzącej we wszystkich sektorach i branżach".

Chińskie firmy z najszybszym wzrostem

Na ogólny wzrost liczby wszystkich zgłoszeń patentowych złożonych do EPO w 2021 r. miały w dużej mierze wpływ podmioty z Chin (+24% zgłoszeń w stosunku do 2020 r.) i USA (+5,2%). Liczba zgłoszeń z 38 krajów stowarzyszonych w ramach EPO wzrosła w ubiegłym roku o 2,8%. Jednakże w ujęciu względnym udział zgłoszeń z Europy odnotowywał dalsze spadki (z 50% ogólnej liczby zgłoszeń w 2013 r. do 44% w 2021 r.), jako że coraz więcej podmiotów spoza Europy, zwłaszcza z Azji, stara się o ochronę swoich wynalazków na rynku europejskim.

Zróżnicowane tendencje w Europie

W Niemczech i Francji, krajach o największej liczbie zgłoszeń, statystyki pozostały na niemal niezmienionym poziomie (odpowiednio +0,3% i -0,7%), natomiast Wielka Brytania odnotowała w tym zakresie niewielki spadek (-1,2%). W 2021 r. odnotowano wzrost liczby zgłoszeń w kilku innych krajach europejskich, w tym w Szwecji (+12,0%), Finlandii (+11,2%), Danii (+9,2%), Hiszpanii (+8,9%), Włoszech (+6,5%), Szwajcarii (+3,9%), Belgii (+3,3%) i Holandii (+3,1%).

Firmy azjatyckie numerem jeden w rankingu najaktywniejszych podmiotów

W 2021 r. (podobnie jak w 2019 r.) podmiotem o największej liczbie zgłoszonych patentów do EPO była chińska firma Huawei. Tuż za nią uplasowały się ubiegłoroczny lider - Samsung i LG, z Korei Południowej.

Cztery z dziesięciu największych polskich podmiotów zgłaszających patenty to uczelnie lub instytuty badawcze

Politechnika Śląska jest podmiotem z największą liczbą zgłaszanych patentów w Polsce (skok z 4. miejsca rok wcześniej). Cztery z dziesięciu największych polskich podmiotów zgłaszających patenty to uczelnie lub instytuty badawcze - więcej niż w większości innych krajów. Ich zgłoszenia stanowią ponad 40% wszystkich zgłoszeń w ramach listy dziesięciu największych aplikantów z Polski.

Region Warszawski z największą liczbą zgłoszeń patentowych

W rankingu regionalnym prowadzi Region Warszawski, z którego pochodzi 24,5% wszystkich zgłoszeń, wyprzedzając województwo małopolskie (16,3%), dolnośląskie (12,1%) i śląskie (10,9%).

Szczegółowe dane statystyczne można znaleźć w Indeksie Patentowym EPO 2021 na stronie www.epo.org/patent-index2021

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt