MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Wyzwania XXI wieku dotyczące zrównoważonego rozwoju miast wymagają połączenia myślenia ekologicznego i ekonomicznego z uwzględnieniem szerokiego wachlarza usług ekosystemowych świadczonych przez różnorodne elementy zieleni miejskiej. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na specjalistów reprezentujących „zielone” zawody, potrafiących stworzyć wizje i plany miast w zakresie obszarów biologicznie aktywnych oraz decydować o ich przyszłości.

W odpowiedzi na te potrzeby Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchamia nowy kierunek studiów - OGRODNICTWO MIEJSKIE I ARBORYSTYKA. Łączy on zagadnienia z zakresu ochrony środowiska miejskiego, arborystyki, funkcjonowania społeczności miejskich oraz zagospodarowania przestrzeni – od planowania i wykonania po ekonomiczne aspekty tego procesu. Studia umożliwiają zdobycie wykształcenia specjalistom, którzy będą zarządzać obiektami zieleni miejskiej zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.

Program obejmuje przedmioty takie jak m.in.: ekologia, dendrologia, fitosocjologia, sadownictwo i warzywnictwo miejskie, ochrona roślin, elementy projektowania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu czy panel związany z greenkeepingiem. Zajęcia przygotowują studentów do wykonywania prac przyrodniczo-inwentaryzacyjnych obiektów zieleni miejskiej, wykonywania ocen szaty roślinnej w terenach zurbanizowanych, wykonywania projektów, kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w miejskich terenach zieleni oraz zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu.

Studenci mają również zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej, tworzenia firmy, start-up' ów, a także doradztwa związanego z ogrodnictwem, zwłaszcza ogrodnictwem miejskim.

Studia OGRODNICTWO MIEJSKIE I ARBORYSTYKA kształcą specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, potrafiących tworzyć strategię zarządzania terenami biologicznie czynnymi. Jest to idealny kierunek dla osób, które myślą o karierze w: jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się planowaniem przestrzennym, opracowywaniem i realizacją projektów zagospodarowania miejskich terenów zieleni; instytucjach samorządu regionalnego, przede wszystkim w działach związanych z ochroną środowiska, rewitalizacją, polityką społeczną, inwestycjami gospodarczymi; firmach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska; pracowniach projektowania urbanistycznego; firmach konsultingowych wyspecjalizowanych w doradztwie dla samorządów; sektorze społecznym, przede wszystkim w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Studia umożliwiają również pracę w placówkach naukowo-badawczych oraz przedstawicielstwach międzynarodowych firm związanych z ochroną roślin.

Więcej informacji na temat kierunku OGRODNICTWO MIEJSKIE I ARBORYSTYKA

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt