MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Ukraińskich naukowców przyjmą Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska (4), Filozoficzno-Historyczny (3), Prawa i Administracji (3), Ekonomiczno-Socjologiczny (6), Nauk o Wychowaniu (2), Zarządzania (4), Filologiczny (3), Nauk Geograficznych (2) oraz Chemii (1).  

Fundusze z konkursu IDUB do tej pory pozwalały nam konsekwentnie wzmacniać kondycję naukową Uniwersytetu Łódzkiego. To się nie zmieni, ale tym razem zapewniamy też bezpieczeństwo i komfort pracy naszym ukraińskim koleżankom i kolegom po fachu. Bardzo się cieszę, że udało się ten konkurs tak szybko zorganizować i przeprowadzić. Życzę wszystkim stypendystom, żeby był to początek lepszej drogi, w każdym tego słowa znaczeniu

mówi Rektor UŁ, prof. Elżbieta Żądzińska.  

Głównym kryterium wyboru był poziom naukowy prezentowany przez kandydatów. Wpłynęło prawie 50 zgłoszeń. Proces ewaluacji wniosków przebiegał we współpracy Pełnomocnika ds. konkursu IDUB (prof. Rafał Głowacki), Centrum Nauki oraz Dziekanów Wydziałów. Naukowcy niebawem spotkają się z Rektor Elżbietą Żądzińską i rozpoczną współpracę z badaczami #UniLodz.  

Źródło: https://www.uni.lodz.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt