MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Senat Politechniki Wrocławskiej uchwalił zmiany w regulaminie studiów, dzięki którym obywatele Polski i Ukrainy mogą przenieść się z ukraińskich uczelni na Politechnikę Wrocławską. Pozwoli to na nieprzerywanie studiów osobom, które miały problemy z ich kontynuowaniem w związku z wojną w Ukrainie.

O przeniesienie się na Politechnikę Wrocławską mogą ubiegać się obywatele Polski albo obywatele Ukrainy, którzy do wybuchu wojny studiowali w Ukrainie.

W przypadku Ukraińców – ich pobyt na terytorium Polski musi być uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Warunkiem kontynuowania nauki na PWr jest to, że osoby te 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy.

Osobom, które nie mają dokumentów poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia czy praktyki zawodowe, mogą zostać uznane odpowiednie okresy tych studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się (z zakresu przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych oraz z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego).

Źródło: https://pwr.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt