MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Rada Fundacji Rektorów Polskich powołała na swego członka prof. Marka Rockiego. Nowo wybrana dwunastoosobowa Rada Fundacji Rektorów rozpocznie działalność 1 września 2022 r., a jej urzędowanie zakończy się 31 sierpnia 2026 r.

Fundacja Rektorów Polskich została powołana do życia w czerwcu 2001 r. z inicjatywy władz osiemdziesięciu uczelni akademickich. Misją Fundacji Rektorów Polskich są działania na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. W 2003 r. z inicjatywy fundacji, przy udziale Konferencji Uczelni Niepublicznych, został utworzony Instytut Społeczeństwa Wiedzy z misją prowadzenia studiów nad szkolnictwem wyższym, badaniami naukowymi, polityką edukacyjną, a także nad zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego. Rada Fundacji Rektorów Polskich wyznacza kierunki działań fundacji i nadzoruje realizację celów statutowych.

Profesor Marek Rocki był rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 1999–2005 i 2016–2020. Pełni m.in. funkcję dyrektora Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Jest też członkiem Komitetu sterującego ds. wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w SGH. We wrześniu 2021 r. został powołany na członka Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zainteresowania naukowe prof. Rockiego koncentrują się wokół modelowania i symulacji procesów gospodarczych, teorii estymacji modeli ekonometrycznych, badań koniunktury, modelowania miękkiego, statystycznej analizy wielowymiarowej, prognozowania i symulacji, teorii ekonometrii oraz modeli wielorównaniowych. Marek Rocki pełnił wiele funkcji uczelnianych: kierownika Zakładu Ekonometrii SGPiS (1984–1994), prorektora SGH (1990–1996), dziekana Studium Dyplomowego (1996–1999) oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (2005 i 2008). Ponadto był przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2008-2015), senatorem RP w latach 2005–2019, prezesem zarządu głównego Akademickiego Związku Sportowego (2003–2016).

Źródło: https://gazeta.sgh.waw.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt