MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Polscy uczestnicy projektów zwiększyli swój udział procentowy w budżecie programu do wysokości 1,60%, uzyskując tym samym najlepszy wynik w historii naszego uczestnictwa w programach ramowych Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji.

Po zamknięciu kolejnych 12 konkursów programu Horyzont Europa widać, że polscy uczestnicy projektów zwiększyli swój udział procentowy w budżecie programu do wysokości 1,60%, uzyskując tym samym najlepszy wynik w historii naszego uczestnictwa w programach ramowych Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi danymi statystycznymi dla programu Horyzont Europa. W kolejnym wydaniu baz eCORDA z 15 marca 2022 r. zawarto informacje o projektach realizowanych w odpowiedzi na 79 konkursów HE.

W ramach dostępnych środków, 145 beneficjentów z Polski uczestniczy w 189 projektach, z czego 17 koordynuje. Polska odnotowała również kolejny sukces pozyskując aż 11 prestiżowych grantów ERC z dofinansowaniem 15,89 mln euro – 2,74% budżetu UE na ten obszar.

Ogółem w projektach programu Horyzont Europa bierze udział 6156 uczestników ze 118 krajów, którzy realizują 1354 projekty, na łączną kwotę 5,53 mld euro.

Szczegóły dostępne są w najnowszej wersji dashboardu opracowanej przez DKPK NCBR.

Źródło: https://www.kpk.gov.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt