MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji IREG 2022 „ Academic Rankings at the Crossroads” 23-24 czerwca w Warszawie, którą gościć będzie Uniwersytet Warszawski. Będzie to jubileuszowe wydarzenie, bowiem grupa twórców rankingów akademickich i międzynarodowych ekspertów rankingowych IREG (International Ranking Expert Group) po raz pierwszy spotkała się dwadzieścia lat temu również w Warszawie.

W organizowanej przez IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence konferencji obok autorów głównych międzynarodowych rankingów (THE, US News, QS, Webometics, U-Multirank, Leiden) uczestniczyć będą światowi eksperci od szkolnictwa wyższego oraz przedstawiciele uczelni z całego świata.

W ciągu ostatnich 20 lat rankingi zyskały na znaczeniu i wpływie, ale teraz znalazły się na rozdrożu. Pandemia, która zablokowała świat na dwa lata oraz wojna na Ukrainie będą miały trwały wpływ na szkolnictwo wyższe i jego umiędzynarodowienie. Mobilność studentów może spaść lub zmienić kierunek; współpraca badawcza może napotkać nowe bariery polityczne. Wszystko to będzie miało wpływ również na rankingi.

Dlatego uczestnicy konferencji szukać będą odpowiedzi m in na następujące pytania:

  • Na ile rankingi pomagają, a na ile szkodzą szkolnictwu wyższemu?
  • Jakie są ich mocne i słabe strony jako narzędzia oceny szkolnictwa wyższego?
  • Jak zachować zdrową równowagę między rankingami światowymi, regionalnymi i krajowymi, zapewniając, że każdy z nich zachowa swoją niezależność?
  • Czy należy zachować obecną strukturę, w której instytucje bezpłatnie udostępniają dane prywatnym właścicielom baz danych, którzy z kolei odsprzedają im te dane?
  • Czy nie nadszedł czas, aby organizacje międzynarodowe, takie jak UNESCO, OECD lub Komisja Europejska, stworzyły niekomercyjną bazę danych o szkolnictwie wyższym

Informacje o programie konferencji i rejestracji: https://ireg-observatory.org/en/events/ireg-2022-warsaw-conference/

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt