MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Opublikowano wyniki najnowszej, czwartej edycji rankingu Times Higher Education Impact Rankings. W klasyfikacji ogólnej znalazło się 1406 uczelni ze 106 krajów lub regionów. Liczba polskich uczelni wzrosła z jednej w pierwszej edycji rankingu do 15, 9 z nich widzieliśmy już w zeszłorocznej edycji rankingu, a pozostałe 6 to debiutanci. Szesnasta polska uczelnia została sklasyfikowana tylko w dwóch celach, co nie wystarczyło, aby znaleźć się w klasyfikacji ogólnej. 

Najwyżej sklasyfikowano Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Warszawski. Wszystkie te uczelnie znalazły się w przedziale 601-800, dla Uniwersytetu Gdańskiego i Politechnik Łódzkiej oznacza to awans o 200 miejsc w porównaniu do ubiegłego roku.

W przedziale 801-1000 znalazły się Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski. Na miejscach 1001+ zostały sklasyfikowane: Politechnika Rzeszowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dla dwóch ostatnich oznacza to spadek w porównaniu do ubiegłego roku. W dwóch celach w rankingu wystartowała Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ale nie została uwzględniona w klasyfikacji ogólnej.

Patrząc na klasyfikacje w ramach poszczególnych celów, polskie uczelnie zaznaczyły swoją obecność w przedziale 101-200 (Politechnika Łódzka, Uniwersytet Gdański,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski) i w przedziale 201-300 (Politechnika Łódzka, Uniwersytet Gdański,  Uniwersytet Warszawski, SGGW w Warszawie). Mamy także imponujące awanse – w Celu 17. Politechnika Gdańska „przeskoczyła” z przedziału 801-1000 do przedziału 301-400, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu z przedziału 601-800 do przedziału 301-400, a Politechnika Łódzka z przedziału 601-800 do przedziału 201-300.

Jeśli chodzi o polski akcent w rankingu, to miastem zrównoważonego rozwoju okazuje się Gdańsk. Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska zostały sklasyfikowane w przedziale 601-800 w skali świata i na dwóch najwyższych miejscach na podium w skali kraju. Ich przygoda z THE Impact trwa już od 2020 roku. Gdański Uniwersytet Medyczny może z kolei pochwalić się bardzo udanym debiutem. Nie dość, że wystartował w aż 14 spośród 17 celów (jest pod tym względem polskim rekordzistą), to w celu 3. Dobre zdrowie i jakość życia znalazł się w światowym TOP 100. Nie udało się to  żadnej innej polskiej uczelni. Wyraźnie swoją obecność zaznaczył także Wrocław – Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski kontynuują swoją przygodę z THE Impact, a Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dopiero debiutuje, ale jest to debiut bardzo dobry – uczelnia wystartowała tylko w 4 celach, ale w dwóch z nich (Cel 2. Zero głodu, Cel 15. Życie na lądzie) została sklasyfikowana w przedziale 101-200

W ramach THE Impact Ranking oceniana jest działalność uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG) stanowiących podstawę przyjętej przez ONZ tzw. Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Metodologia rankingu uwzględnia ok. 170 wskaźników. Jest zbudowana w taki sposób, że pozwala wykazać duży postęp uczelni między poszczególnymi latami. Jeśli dodamy do tego fakt, że coraz więcej uczelni chce pokazać się na arenie międzynarodowej jako uczelnie dbające o zrównoważony rozwój, to mamy w efekcie ranking bardzo dynamiczny, w którym co roku powinniśmy być gotowi na niespodzianki. Widać to w pierwszej dziesiątce uczelni. W zeszłym roku dominowała Australia (4 uczelnie w TOP 10), a w tym roku niemal każda uczelnia z TOP 10 jest z innego kraju - miejsca na podium zajęły kolejno Western Sydney University (Australia, awans z 17. miejsca w zeszłym roku), Arizona State University (USA, awans z 9. miejsca), Western University (Kanada, awans z 52. miejsca).

Najbardziej popularne wśród polskich uczelni (nie licząc obowiązkowego Celu 17.) okazały się: Cel 9. Innowacyjność przemysł, infrastruktura (7 uczelni), Cel 10. Mniej nierówności (8 uczelni) i Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu (10 uczelni), a najrzadziej polskie uczelni wybierały Cel 1. Koniec z ubóstwem (1 uczelnia). Trendy globalne prezentują się tutaj inaczej – w skali świata najczęściej wybierano: Cel. 4 Dobra jakość edukacji (1180 uczelni), Cel. 3 Dobre zdrowie i jakość życia (1101 uczelni) i Cel 5. Równość płci (938 uczelni), a najrzadziej – Cel 14. Życie pod wodą (452 uczelni).

Żeby wystartować w rankingu należało zgłosić się w obowiązkowym Celu 17. Partnerstwa na rzecz celów oraz wybrać minimum 3 inne cele.  

Szerszy komentarz autorski – za tydzień.

 

Opr. PP

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt