Matura 2022 – zaczynamy! Trzymamy kciuki

Jak co roku o tej porze zaczynamy maturalny maraton. Po dwóch latach pandemii wreszcie w normalnych warunkach, chociaż jeszcze ze śladem covidowym.

We środę 4 maja o godzinie 9:00 wszyscy tegoroczni maturzyści przystępują do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, następnego dnia czeka już matematyka, a w piątek język angielski. W kolejnych dwóch tygodniach przewidziane są po dwa egzaminy dziennie, wszystkie na poziomie rozszerzonym. A to oznacza, że przystępują do nich tylko ci, którzy je wybrali.

Do tegorocznych egzaminów przystąpi 289 300 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących techników, szkół branżowych II stopnia, szkół artystycznych. Dołączą do nich absolwenci z lat ubiegłych oraz uczniowie – obywatele Ukrainy (będzie ich 41).

Wszyscy razem przystąpią do ponad 1,5 miliona egzaminów pisemnych!

Co charakteryzuje tegoroczną maturę:

  1. Egzaminy przeprowadzane są niemal wyłącznie pisemnie. Do egzaminów ustnych przystąpią jedynie zdający, którzy muszą przedstawić wynik egzaminu ustnego w procesie rekrutacji na uczelnie zagraniczne lub też istnieje obowiązek przystąpienia do egzaminów ustnych wynikający z porozumień międzynarodowych. Jednak ta grupa jest niewielka.
  2. Każdy tegoroczny absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Ponadto każdy zdający mógł wybrać jeszcze maksymalnie pięć egzaminów z przedmiotów dodatkowych.
  3. W tym roku po raz pierwszy absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym. Spośród wszystkich zdających, 2,6% zdających zadeklarowało skorzystanie z tej możliwości, co oznacza rezygnację z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego.
  4. Prawie 40% tegorocznych absolwentów przystąpi do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego, a ponad połowa do dwóch lub trzech egzaminów.
  5. Wybory przedmiotów dodatkowych na ogół związane są z wymaganiami rekrutacyjnymi uczelni. Najczęściej wybieranym przez absolwentów przedmiotem dodatkowym jest język angielski (66,6 % zdających), następnie matematyka (26,8%) i geografia (22,6 %).

Przed nami maturalny maraton. Od środy (4 maja) do piątku (20 maja) codziennie (bez sobót i niedziel) przeprowadzone zostaną dwie sesje egzaminacyjne, pierwsze o godzinie 9:00, druga o 14:00. Wyniki matury poznamy 5 lipca.

Przeprowadzenie egzaminów maturalnych jest złożonym przedsięwzięciem. Jesteśmy pewni, że jak co roku, wszystko jest przygotowane jak najlepiej. Jesteśmy też przekonani, że egzaminy przebiegną bezpiecznie i spokojnie.

Będziemy towarzyszyli maturzystom przez wszystkie dni egzaminów. Napiszemy o Waszych wrażeniach po egzaminie, przedstawimy  „na gorąco” opinie zainteresowanych. A po egzaminach mamy nadzieję cieszyć się dobrymi wynikami.

A zatem – zaczynamy!

WM

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki

Steroide online kaufen seriösen steroide Shop in Deutschland