MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Przemysł spożywczy należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się branż gospodarki światowej. Szacuje się, że każdego roku na rynku pojawia się ponad 30 000 nowych produktów spożywczych. Wprowadzanie nowego produktu jest procesem niezwykle skomplikowanym i wymagającym zaangażowania specjalistów z wielu obszarów. Jak pokazują badania, tylko ok. 5-10% nowych produktów znajdzie swoje stałe miejsce na rynku. Dodatkowo, ostatnie lata udowodniły, że także żywność może być opracowywana i wprowadzana metodami start-upowymi.

Nic więc dziwnego, że firmy coraz częściej poszukują specjalistów w zakresie związanym z produkcją, jakością i obrotem żywności, ale także wiedzą, w jaki sposób można ją sprzedać. A to wszystko z poszanowaniem środowiska naturalnego w myśl idei zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej.

W odpowiedzi na te potrzeby Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchamia nowy kierunek studiów - TOWAROZNAWSTWO I MARKETING ŻYWNOŚCI. - Jest to unikalna propozycja, będąca kombinacją technicznej wiedzy związanej z produkcją i obrotem żywnością z instrumentami biznesowymi, która pozwoli absolwentom łatwiej odnaleźć się w tej ekscytującej i szybko rozwijającej się branży, jaką jest przemysł spożywczy - mówi dr hab. Rafał Wołosiak, Dziekan Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie.

Program studiów został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracowników Instytutu Nauk o Żywności, którzy specjalizują się w obszarach związanych z produkcją żywności, towaroznawstwem, oceną i jakością żywności, bezpieczeństwem żywności i prawem żywnościowym, jak również pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Zarządzania, których głównym obszarem aktywności jest marketing, reklama, strategie biznesowe, ekonomia i finanse.

Kształcenie studentów na kierunku TOWAROZNAWSTWO I MARKETING ŻYWNOŚCI zawiera w sobie dwa podstawowe nurty. Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności z zakresu przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych, towaroznawstwa i oceny jakości żywności nieprzetworzonej i produktów przemysłu spożywczego, projektowania produktów uwzględniającego wymagania rynku oraz wdrażania i obrotu gotowymi produktami. Jednocześnie posiądą wiedzę i umiejętności związane z marketingiem żywności, obejmujące zagadnienia związane z analizą potrzeb konsumentów i ich segmentacją, podstawami zarządzania w przedsiębiorstwie, zapoznają się z zagadnieniami związanymi z organizacją badań marketingowych, analizą możliwości sprzedaży produktów spożywczych, uwzględniającą wymogi rynkowe, a także kształtowanie dobrego odbioru produktów przez konsumentów oraz znajomość nowoczesnych strategii rynkowych przedsiębiorstw.

 

- Absolwenci tego kierunku świetnie odnajdą się w dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości przemysłu spożywczego - zarówno w dużych firmach, jak i niewielkich start-upach. Będą przygotowani do pracy w różnych ogniwach i na różnych etapach łańcucha żywnościowego - podkreśla Dziekan Rafał Wołosiak.

Więcej na temat studiów

Informacje o rekrutacji w SGGW

 

 

 

 

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt