MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Wystartowało badanie prestiżu uczelni do Rankingu Perspektyw 2022. Ponad 8,5 tysiąca najmłodszych profesorów belwederskich i doktorów habilitowanych - którzy uzyskali tytuł lub stopień naukowy w ciągu ubiegłych pięciu lat – otrzymało zaproszenie z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy do wzięcia udziału w badaniu opinii akademickiej na temat poziomu kształcenia w polskich szkołach wyższych.

Wyniki tego badania są podstawą jednego z kluczowych wskaźników (prestiż uczelni) wchodzących w skład metodologii Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy, który opublikowany zostanie w tym roku po raz 23.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie dziedziny i dyscypliny nauki, którą reprezentują oraz kierunku studiów najbardziej zbliżonego do ich profilu naukowego. Każdy może wskazać po kilka najlepszych uczelni w trzech grupach: uczelni akademickich, uczelni niepublicznych oraz publicznych uczelni zawodowych. Wypełnienie Ankiety nie powinno zająć więcej niż 5-7 minut. Uwaga: nie można oddawać głosów na szkołę wyższą, w której respondent jest zatrudniony.

W analogicznym badaniu ubiegłorocznym, do rankingu 2021, otrzymano odpowiedzi od 27 procent zaproszonych do udziału w badaniu. Czy ten imponujący „response rate” uda się w badaniu 2022 podwyższyć?

Pełne wyniki tegorocznego rankingu zostaną ogłoszone 22 czerwca br. w Warszawie, jako wydarzenie towarzyszące IREG 2022 Global Rankings Conference. Tradycyjnie ranking Perspektyw będzie prezentował klasyfikację uczelni zarówno w zestawieniu zbiorczym (oddzielnie uczelnie akademickie, niepubliczne i publiczne zawodowe), jak i w 73 kierunkach studiów (po raz pierwszy ocenione będzie ogrodnictwo oraz ratownictwo medyczne).

Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa Kapituła, w skład której wchodzą: prof. Michał Kleiber, b. prezes PAN, przewodniczący Kapituły, prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, prof. Krzysztof Diks, b. przewodniczący PKA, prof. Wiesław Banyś, b. przewodniczący KRASP, prof. Józef Garbarczyk, b. przewodniczący KRePSZ, prof. Bogusław Smólski, b. rektor-komendant WAT, prof. Marek Krawczyk, b. rektor WUM,  Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP, Tomasz Słomka, dyrektor regionalny Elsevier i Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

www.ranking.perspektywy.pl   (PL)

www.ranking.perspektywy.org (EN)

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt