MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji przygotował ogólnopolską platformę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.

Platforma została przygotowana z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, by ułatwić kandydatom na studia, studentom, doktorantom i pracownikom uczelni oraz jednostek naukowych z Ukrainy zapoznanie się z ofertą kształcenia lub możliwościami podjęcia pracy zarobkowej w polskich uczelniach, a także instytutach naukowych.

W systemie dostępna jest oferta studiów zarówno w trybie rekrutacji na pełen cykl kształcenia, jak i kontynuacji wcześniej rozpoczętych studiów na uczelni działającej w Ukrainie. Platforma udostępnia też propozycje udziału w wybranych zajęciach dydaktycznych, podjęcia kształcenia w szkołach doktorskich czy współpracy (staże, stypendia naukowe) i pracy w polskich podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki (uczelniach oraz instytutach naukowych).

Platforma dostępna jest w wersji polskiej i angielskiej pod adresem: ukraina.irk.edu.pl.

 

Źródło: https://www.uw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt