MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Stypendium przeznaczone jest dla naukowo wyróżniających się uczniów i absolwentów ukraińskich szkół średnich zamierzających podjąć studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2022/2023.

Jedną z nich była 21-letnia Julia Zdanowska (Юлія Здановська), medalistka Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO), absolwentka matematyki komputerowej Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, nauczycielka informatyki i matematyki w ramach inicjatywy "Teach For Ukraine", będącej częścią międzynarodowej sieci "Teach For All", która zginęła 3 marca 2022 roku w Charkowie, pracując jako wolontariusz.  

Stypendium w wysokości 1500 zł netto miesięcznie przyznawane jest na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich. Wypłacane jest przez 12 miesięcy w roku.
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ deklaruje, że laureat konkursu:

  • Nie będzie ponosił opłat za kształcenie.
  • Będzie miał gwarantowane miejsce w domu studenckim UJ, które stypendysta będzie opłacać z własnych środków.
  • Będzie miał możliwość udziału w kursie języka polskiego (poziom kursu oraz liczbę godzin określi Dziekan WMiI UJ odpowiednio do potrzeb studenta).

Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać do 15 czerwca 2022 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła:

  • List motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
  • Skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w Regulaminie,
  • Kolejność preferencji kierunków studiów oferowanych przez WMiI UJ, oznaczając je cyframi od 1 do 4, gdzie 1 oznacza najbardziej, a 4 najmniej preferowany kierunek studiów, na którym kandydat chciałby podjąć studia; w przypadku braku miejsc na preferowanym kierunku kandydat zostanie przyjęty na kolejny kierunek z listy.

Kierunki studiów I stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ:
1. Informatyka
2. Informatyka analityczna
3. Matematyka
4. Matematyka komputerowa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 lipca 2022. Wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące stypendium można znaleźć w Regulaminie.

Procedura konkursowa o przyznanie stypendium nie zastępuje procedury rekrutacyjnej na studia, która powinna zostać przez kandydatów przeprowadzona niezależnie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami rekrutacji.
Szczegóły na stronie Rekrutacja UJ.

Więcej infornacji o stypendium i postaci Patronki na stronie matinf.uj.edu.pl/kandydaci/oferta-dla-najlepszych/stypendium-julii-zdanowskiej.

 

Źródło: https://www.uj.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt