MegaBaza edukacyjna Perspektywy®









Ponad 50 dzieci skorzystało z pomocy udzielanej uchodźcom przez Niepubliczne Przedszkole UKSW.

Akcja charytatywna pod hasłem „Weekendowa opieka dla dzieci Uchodźców z Ukrainy” trwała od 5 marca do końca kwietnia w każdy weekend.

- W soboty i niedziele organizowaliśmy dla dzieci 8-godzinną opiekę świetlicową z pełnym dziennym wyżywieniem. Łącznie z naszej świetlicy skorzystało ponad 50 dzieci – mówi dyrektorka Niepublicznego Przedszkola UKSW, Wiktoria Kowalska.

W organizację i koordynację akcji byli zaangażowani wszyscy pracownicy przedszkola wspomagani przez łącznie 87 wolontariuszy. Dodatkowo we współpracy z osobami z zewnątrz Niepubliczne Przedszkole UKSW prowadziło nieodpłatne konsultacje pediatryczne dla dzieci, tłumaczenia oraz pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych. Prowadzona była także zbiórka darów rzeczowych - żywności, środków czystości, odzieży, materiałów plastycznych i szkolnych, zabawek.

- Zbieraliśmy dary  zarówno dla dzieci, które korzystały z naszej świetlicy, jak i dla rodzin z Ukrainy, które zamieszkały na terenie Młocin – dodaje Wiktoria Kowalska.

Działania Niepublicznego Przedszkola UKSW w zakresie pomocy ukraińskim dzieciom wsparły trzech sponsorów (firmy zewnętrzne). W akcję bardzo intensywnie włączyli się także rodzice dzieci na co dzień tam uczęszczających.

Dodatkowo, w ramach wsparcia wolontariuszy, zorganizowane zostały dwa szkolenia z psychologiem, dotyczące udzielania pomocy uchodźcom w ramach interwencji kryzysowej.

Pracownicy przedszkola wraz z wolontariuszami i burmistrzem Dzielnicy Bielany Miasta St. Warszawy wspierali i koordynowali także mniejsze akcje na rzecz Ukraińców prowadzone na terenie dzielnicy. Służyli także pomocą i doświadczeniem innym świetlicom na terenie Warszawy.

Źródło: https://uksw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt