MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Politechnika Łódzka rozpoczęła w kwietniu 2022 roku proces akcesji w struktury Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w filarze Zdrowia (EIT Health).

- Nasi naukowcy prowadzą wiele badań, które bardzo dobrze wpisują się w cele europejskiego konsorcjum w zakresie innowacyjnych technologii i usług służących poprawie zdrowia społeczeństwa. Mam nadzieję, że dzięki tej współpracy możliwa będzie realizacja wielu  wspólnych projektów powstałych na Politechnice Łódzkiej - informuje prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii to niezależny organ Komisji Europejskiej istniejący w strukturze programu Horyzont Europa. Powstał aby wzmacniać innowacyjność w kluczowych obszarach rozwoju Unii Europejskiej. Partnerami z polskich uczelni w EiT Health są: Uniwersytet Warszawski, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

EIT Health powstało w 2015 r. jako „wspólnota wiedzy i innowacji” (KIC) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Konsorcjum składa się z różnych wspólnot, z których każda koncentruje się na innym sektorze lub obszarze innowacji – w przypadku Politechniki Łódzkiej jest to zdrowie i starzenie się społeczeństwa. Ideą wspólnot EIT jest współpraca w celu dzielenia się fachową wiedzą w obszarze tak zwanego „trójkąta wiedzy”.  Jest to zasada, zgodnie z którą eksperci z biznesu, badań i edukacji współpracując ze sobą, tworzą optymalne środowisko dla rozwoju innowacji.

Wdrożenie teorii „trójkąta wiedzy” wymaga od partnerów podejścia opartego na kooperacji. Dzięki temu możliwe jest  przezwyciężanie barier i podejmowanie działań w celu udostępnienia innowacyjnych produktów i usług tym, którzy najbardziej ich potrzebują. EIT Health zapewnia możliwość i wsparcie w procesie tworzenia projektów międzynarodowych innowacyjnych, edukacyjnych oraz akceleracyjnych.

Wkrótce na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej pojawi się specjalna zakładka poświęcona aktywności uczelni we wspólnocie EIT Health oraz możliwościom wsparcia badań naukowych, akceleracji rozwiązań biznesowych oraz edukacji dla studentów i młodych naukowców.

 

Źródło: https://p.lodz.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt