MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Hałas, wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych.

Nad metodami jego redukcji, w ramach projektu badawczego „Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structures – IN-NOVA”, finansowanego z programu Horyzont Europa będzie pracować kilkanaście uczelni, koncernów i instytucji z całego świata. Liderem projektu jest Politechnika Śląska, a koordynuje go prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju, tutaj występujący w roli naukowca.

Projekt „Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structures – IN-NOVA dotyczy redukcji hałasu transmitowanego przez zamknięte struktury w pojazdach samochodowych, samolotach, urządzeniach przemysłowych i domowych, za pomocą sterowania mikrodrganiami ich obudów.

– Jest to projekt badawczy realizowany w programie Horyzont Europa. Mamy wyjątkowy zaszczyt, ponieważ zostaliśmy liderem dużego konsorcjum naukowo-przemysłowego, złożonego z europejskich uczelni badawczych znajdujących się na pierwszych kilkudziesięciu miejscach głównych list rankingowych, ale także z olbrzymich przedsiębiorstw rozpoznawalnych na całym świecie. Pełnienie przez Politechnikę Śląską funkcji lidera w projekcie europejskim, zwłaszcza tak rozległym i z dużym budżetem, jest szczególnie cenione w ewaluacji działalności naukowej oraz należy do najważniejszych wskaźników w rozliczaniu udziału w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Pozwala nam także tworzyć własną prestiżową sieć badawczą – mówi prof. Marek Pawełczyk.

Link do rozmowy audio z prof. M. Pawełczykiem o projekcie

W ramach projektu będzie prowadzona intensywna działalność badawcza, powstanie wiele doktoratów, w tym również wspólnych [międzyuczelnianych we współpracy z partnerami z przemysłu]. Powstaną gotowe rozwiązania techniczne, zostaną opracowane normy oraz metody certyfikacji, zostanie zorganizowanych wiele szkoleń i działań popularyzujących zaproponowane rozwiązania redukcji hałasu. Powstanie co najmniej 30 publikacji w renomowanych czasopismach, a także szersze opracowania naukowe, materiały szkoleniowe i zgłoszenia patentowe. Zostaną zorganizowane konferencje naukowe, powstaną spółki spin-off.

Celem projektu jest opracowanie systemów redukcji hałasu przechodzącego przez obudowy urządzeń. Są to zarówno urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego, ale również samoloty czy samochody – Hałas przechodzący przez takie obudowy powoduje dużą uciążliwość, a w przypadku urządzeń przemysłowych jest również powodem wielu chorób cywilizacyjnych. Dlatego redukcja hałasu ma olbrzymie znaczenie. Niestety obecne techniki jego redukcji, polegające głównie na izolacji pasywnej poprzez bariery dźwięko-akustyczne są niewystarczające. Jedynie bardzo grube i ciężkie materiały mogłyby być skuteczne. Jednak w dobie redukcji surowców mineralnych takie rozwiązania nie są akceptowalne. Mniejsza waga to też mniejsze zużycie energii. Dlatego należy poszukiwać innych, bardziej efektywnych rozwiązań powodujących nie tylko redukcję hałasu, ale również redukcję ciężaru i rozmiaru urządzeń przy odpowiedzialnym wykorzystaniu materiałów – wskazuje profesor.

Projekt dotyczy redukcji hałasu przechodzącego przez obudowy zamknięte z maszyn i urządzeń oraz do przestrzeni znajdującej się wewnątrz, np. w samolotach czy samochodach. — Metody, które chcemy zastosować są metodami bardzo innowacyjnymi. Dotyczą redukcji hałasu poprzez sterowanie mikrodrganiami struktur. Można to wytłumaczyć na przykładzie poszycia kadłuba samolotu jako bariery dźwiękochłonnej dla hałasu transmitowanego od silników do kabiny pasażerskiej. Nasze rozwiązanie umożliwi sterowanie mikrodrganiami tworzących go warstw, przekształcając poszycie w naturalną blokadą dla hałasu – wyjaśnia profesor.

„IN-NOVA” to projekt wielowątkowy, którego celem jest także powołanie dużej sieci naukowo-przemysłowej

Źródło: www.polsl.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt