mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.

Matura 2022: teraz trzeba czekać

Wkraczamy w trzeci tydzień matury. Większość tegorocznych maturzystów ma już wszystkie egzaminy za sobą. Teraz aż do 5 lipca pozostaje czekać. Nie jest to łatwe. Zapewne wielu potrafi zapełnić czas czekania realizacją swoich pasji, zrobieniem czegoś, na co zawsze brakowało czasu, po prostu odpoczywając czy też podejmując pracę. Wszystko, o czym wspominamy, jest dobre, byle ni9e czekać bezczynnie.

W minionym tygodniu najwięcej osób (2/3 tegorocznych absolwentów) pisało egzamin z rozszerzonego angielskiego. Niespodzianek nie było, zdający dobrze przyjęli tematy i oczekują niezłych wyników. Dobrą atmosferę zatruwają jedynie pojawiające się informacje o przeciekach. Były one na tyle poważne, że wypowiedział się w tej sprawie dyrektor CKE, zapowiadając unieważnienie egzaminu tym, którzy przeciek (opublikowanie zdjęcia fragmentów arkusza) spowodowali. Jeśli zostaną zidentyfikowani, oczywiście.

O rozszerzony języku polskim słyszeliśmy skrajne opinie. Jedne mówią, że temat nr 1 był dobry na poziom podstawowy. Drugie, że był mądry i dobrze trafiony, podejmujący istotny problem i zdający otrzymali szansę na przedstawienie własnych, bogato uzasadnionych stanowisk. T1) drugą opinie spotykamy częściej. Zwiastują one coś dobrego, a mianowicie podejmowanie szerszej dyskusji o problemie będącym tematem maturalnym. W tej dyskusji prace maturalne byłyby punktami wyjścia. Interesujący pomysł, może dzięki niemu zaczęlibyśmy poznawać kompetencje maturzystów, a nie tylko analizować rozkłady punktów.

Do rozszerzonej matematyki (zdawało ją więcej niż1/4 tegorocznych absolwentów) zdający podchodzili ostrożnie. Jak poszło - trudno powiedzieć, opinie są nieśmiałe, mało zdecydowane. Zawsze możemy usłyszeć, że jakichś zagadnień było zbyt mało, a innych za dużo. Ale i tu nie ma zgodności. Może w przypadku matematyki trzeba dłużej czekać na ustalenie zdania o poziomie trudności i atrakcyjności arkusza. Być może, no to czekamy.

Biologia była pierwszym przedmiotem zdawanym tylko na poziomie rozszerzonym. Oprócz tegorocznych absolwentów przystępuje do tego egzaminu wielu absolwentów z lat ubiegłych, którzy mają już świadectwo dojrzałości i wynik z biologii. Chcieliby jednak ten wynik podwyższyć i dzięki temu znaleźć się na uczelni, o której marzą, ale mieli zbyt mało punktów, by na niej studiować.

Jak co roku rozwiązywanie zadań w arkuszu biologicznym wymagało szerokiej wiedzy i to na poziomie operacyjnym, a nieprostego odtwarzania. Zdający odnosili się do metodyki i wyników eksperymentów przywoływanych w zdaniach, także do problemów środowiska przyrodniczego. Znajdujemy w arkuszu zadania dla wszystkich i zadania, które rozwiążą tylko najlepsi. Tak jak w przypadku matematyki niełatwo jest uzyskać dzień czy dwa po egzaminie opinie o nim. Jest spokojnie. Może to dobrze wróży.

Ostatnim egzaminem w minionym tygodniu był egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Nie był ten egzamin tak często wybierany jak w latach ubiegłych, w tym roku przystąpiło do niego jedynie 6,4 % tegorocznych absolwentów. Warto spytać, dlaczego, ale to pytanie odłóżmy na później.  Zdający egzamin z wos-u stanęli przed zadaniami, które wymagają dobrej wiedzy dotyczącej państwa, prawa (z Konstytucją na czele), praw obywatelskich. Tematyka zadań dotyczy w większości Polski. Zdający mają też szansę popisać się wypracowaniem, za które otrzymać mogą  1/5 punktów możliwych do uzyskania. Mamy jednak wrażenie, że w arkuszu nie są podjęte kluczowe dla Polski i świata problemy społeczne.

Podsumowując ubiegły tydzień możemy powiedzieć, że matura idzie planowo i spokojnie. Nie słyszymy o incydentach, a jeśli nawet,  to zdarzających się konkretnej szkole i tam rozwiązanych.

A jakie wrażenia zbieramy po ośmiu już dniach egzaminów? Rozmaite, bo rzecz jasne są one subiektywne, trudno porównywalne. Obserwujemy emocje i to o dużym natężeniu. Nic dziwnego. Skupienie, koncentrację na egzaminie i wcześniejszy stres warto jest odreagować. Uważajmy tylko, żeby na emocjach nie budować przewidywań wyników. Na ogół wypada to źle. Mamy tendencję do przeceniania błędów, ale też przypisujemy własnym pracom (zadaniom) cechy, o których słyszeliśmy od innych, a przenosimy je na siebie. Jeśli już chcecie próbować oszacować swój wynik, to najlepiej tego samego dnia (lub następnego) pobrać arkusz konkretnego egzaminu (ze strony CKE) i zrekonstruować swoje odpowiedzi. Zróbmy to na spokojnie, bez podkolorowywania albo obniżania. Stawiajmy znaki zapytania tam, gdzie nie mamy pewności. Tak odtworzony zapisany arkusz egzaminacyjny może być podstawą przewidywania. Ale traktujmy to przewidywania jako bardzo przybliżone. 5 lipca okaże się, na ile było ono trafne.

Przed nami jeszcze tydzień pisemnych egzaminów maturalnych. Zdającym egzaminy w najbliższych dniach życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników („setek” nie wyłączając).

Wojciech Małecki