MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Współczesna medycyna i farmakologia przełamuje kolejne bariery, które dotychczas wydawały się nieprzekraczalne. Co roku na rynku pojawia się szereg nowych leków, a firmy coraz częściej poszukują specjalistów w zakresie związanym z technologią biomedyczną. W odpowiedzi na potrzeby dynamicznie rozwijającej się branży BIO Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie poszerza swoją ofertę edukacyjną. Kandydaci oprócz dotychczasowych kierunków BIOLOGIA i BIOTECHNOLOGIA mogą wybrać także TECHNOLOGIĘ BIOMEDYCZNĄ i BIOTECHNOLOGY (kierunek w języku angielskim).

Wydział Biologii i Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego kształci na kierunkach uniwersalnych, gwarantujących szerokie spojrzenie na współczesny świat i dających przygotowanie do kariery zawodowej w biogospodarce. W związku z dynamicznym rozwojem branży medyczno-farmakologicznej i firm biomedycznych oraz odpowiadając na bieżące zapotrzebowanie rynku pracy Uczelnia wprowadziła do oferty dydaktycznej nowy kierunek studiów – TECHNOLOGIĘ BIOMEDYCZNĄ. To wyjątkowo ciekawa propozycja dla kandydatów, którzy chcą łączyć najnowsze rozwiązania technologiczne z gruntowną wiedzą biologiczną, zapewniając postęp w medycynie, diagnostyce i podstawowych badaniach biomedycznych.

TECHNOLOGIA BIOMEDYCZNA to studia inżynierskie prowadzone we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunek łączy kilka różnych dyscyplin w celu opracowania innowacyjnych środków medycznych oraz kreowania rozwiązań wspomagających leczenie, diagnostykę i profilaktykę. Kształcenie obejmuje zarówno wiedzę podstawową z zakresu biologii człowieka na poziomie nano- , mikro- i makrostruktury, jak i umiejętności jej wykorzystania w projektowaniu technologii i ich komercjalizacji na współczesnym rynku medycznym.

W programie studiów znajdują się m.in.: hodowla komórek i tkanek, genetyka klasyczna i molekularna, podstawy nanobiotechnologii i wiele innych zagadnień. Studenci poznają aspekty planowania doświadczeń oraz zasady prowadzenia badań zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną.

Absolwenci będą przygotowani do kreowania nowych rozwiązań i technologii dla medycyny i farmacji. Znajdą zatrudnienie w nowoczesnych, innowacyjnych firmach związanych z działalnością na rzecz szeroko rozumianego wspomagania medycyny o charakterze biomedycznym, biotechnologicznym, czy też nanobiotechnologicznym.

Oprócz TECHNOLOGII BIOMEDYCZNEJ kandydaci mogą studiować w SGGW także dwa inne BIO kierunki - BIOLOGIĘ i BIOTECHNOLOGIĘ po polsku i po angielsku. BIOTECHNOLOGIA to doskonały wybór dla osób, którym zależy na zrozumieniu i wykorzystaniu naturalnych mechanizmów biologicznych i mądrym wykorzystaniu tej wiedzy dla dobra własnego i planety. Mnogość zastosowań biotechnologii we współczesnym świecie obrazują kolory: biała biotechnologia to zastosowania w przemyśle i przetwórstwie, zielona – w rolnictwie i produkcji żywności, czerwona – w medycynie i weterynarii, niebieska – w ochronie środowiska. Biotechnologia to też wielki biznes, ale i obawy przed nowym i nieznanym – jest więc kolor fioletowy czyli prawo regulujące wszelkie aspekty związane z tą dziedziną.

BIOTECHNOLOGIA jest multidyscyplinarnym kierunkiem studiów inżynierskich i magisterskich łączącym wiedzę z dziedzin przyrodniczych i technicznych. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: biologia komórki, biologia molekularna, bioinformatyka, chemia organiczna, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, inżynieria genetyczna, biofizyka, mikrobiologia weterynaryjna czy projektowanie w AutoCAD.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych w świetnie wyposażonych laboratoriach, a program studiów jest aktualizowany we współpracy z pracodawcami. Absolwenci BIOTECHNOLOGII potrafią interpretować i raportować dane biologiczne uzyskane w trakcie pracy, ocenić przydatność dostępnych metod, jak również zaplanować eksperyment do rozwiązania zadań związanych z tworzeniem produktu biotechnologicznego.

Studia przygotowują do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i dziedzin pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a także jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

BIOLOGIA to kierunek dla kandydatów, którzy nie przejdą obojętnie obok żadnej formy życia. Dla tych, którzy nie mogą oderwać wzroku od fascynujących obrazów mikroskopowych mniejszych organizmów, tkanek, komórek i drobnoustrojów. Dla tych, którzy chcą dociekać, jak prosty zapis genetyczny przeradza się w mnogość form i jak ustanawiana jest równowaga między nimi w przyrodzie.

Kierunek BIOLOGIA to studia dwustopniowe (licencjat, magister), które opierają się na solidnej podstawie nauk ścisłych: matematyce, chemii i fizyce. Program obejmuje przedmioty z zakresu botaniki, zoologii, fizjologii roślin i zwierząt, anatomii zwierząt i człowieka, a także mikrobiologii, immunologii, biologii molekularnej, enzymologii i ekologii. Studia biologiczne w SGGW wyróżnia znaczny udział zajęć laboratoryjnych oraz terenowych. Studenci potrafią stosować zaawansowane techniki badawcze oraz korzystać z najnowszej aparatury, dzięki czemu są doskonale przygotowani do wymagań przyszłych pracodawców.

Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w laboratoriach analityczno-diagnostycznych, medycznych, bioinformatycznych, mikrobiologicznych instytucji naukowych i komercyjnych, w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, jak również w administracji państwowej i samorządowej czy redakcjach czasopism naukowych.

SGGW zachęca studentów wszystkich kierunków do korzystania z krajowych i międzynarodowych programów wymiany studenckiej. Uczelnia może pochwalić się współpracą z ośrodkami naukowymi z całego świata. Studia w SGGW to także szansa na wszechstronny rozwój osobisty z szeroką ofertą uczelnianych organizacji studenckich oraz klubów sportowych.

Więcej informacji: https://wbib.sggw.edu.pl/

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt