MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Imponujący, proekologiczny, dostępny dla wszystkich i po prostu piękny – taki jest nowy gmach Wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej. 19 maja odbyła się uroczystość otwarcia II etapu budynku przy ul. Dobrej 55, największej inwestycji programu wieloletniego uczelni.

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Dobrej 55 jest dotychczas największą inwestycją programu wieloletniego pod względem powierzchni i nakładów finansowych. Co dla nas ogromnie ważne, jak każdy nowy budynek, który powstaje na naszej uczelni, również ten będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Nowak podziękował swoim poprzednikom na funkcji rektora za rozpoczęcie i wspieranie wielkich inwestycji, które zmieniają diametralnie warunki studiowania i prowadzenia działalności naukowej na UW.

W gmachu są 92 sale dydaktyczne, 7 sal konferencyjnych, cztery wspaniałe dziedzińce, które pełnią role stref relaksu, a także absolutnie bajeczny ogród na dachu, z widokiem na panoramę miasta. Powierzchnia całkowita wynosi blisko 28,7 tys. m², a użytkowa ok. 25 tys. m². To ponad dwa razy więcej niż pierwsza część budynku, powstała w 2012 roku. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 183 mln złotych. Jeden metr kwadratowy kosztował 6400 złotych.

Z budynku korzystać będą studenci, doktoranci i pracownicy: wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz innych jednostek dydaktycznych w ramach przestrzeni ogólnouniwersyteckich.

W gmachu zastosowano nowoczesne rozwiązania budownictwa ekologicznego. Zastosowano rozwiązania energooszczędne, takie jak: panele fotowoltaiczne, pompy ciepła współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła oraz zdalne sterowanie klimatyzacją. Garaż znajdujący się w budynku ogrzewany jest odzyskanym ciepłym powietrzem. Roślinność na dachu budynku podlewana jest wodą z deszczówki – podkreśla prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

Jak podkreśliła prof. Ewa Kuryłowicz, wiceprezes zarządu pracowni Kuryłowicz & Associates, gdzie powstał projekt budynku, umieściliśmy w tym budynku wszystkie moje marzenia i wyobrażenia dotyczące tego, jak powinien wyglądać budynek służący dydaktyce.

Choć oficjalne otwarcie odbyło się 19 maja, w budynku już odbywają się zajęcia dla studentów. Pozostaje im tylko pozazdrościć takiego dobrego adresu!

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Budżet programu to blisko 1 mld złotych.

Więcej informacji o programie wieloletnim znajduje się na stronie UW >>

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt