MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Transport na Ukrainę ponad stu dwudziestu ton żywności i leków z Francji, Włoch i Szwajcarii zorganizował Uniwersytet Otwarty UKSW we współpracy z uczelniami wyższymi w Łucku i Chmielnickim.

Od ponad dziesięciu lat Uniwersytet Otwarty UKSW prowadzi działalność edukacyjną na Ukrainie w ramach powołanej we współpracy z diecezją Łucką Szkoły Katedralnej oraz wspiera najbiedniejszych mieszkańców Wołynia. Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie UO UKSW zaangażował się w pomoc humanitarną na rzecz ofiar rosyjskiej agresji. Dzięki partnerom z Francji (Tous les Intrepreneurs pour la Paix, l'Œuvre d'Orient, Union Internationale des Associations Follereau), Włoch (Fondazione La Locomotiva, miasto Trino, Italian Fashion) oraz Szwajcarii (L'association Ukraine-Valais) przekazano na Ukrainę pond sto ton żywności, leków, materiałów opatrunkowych, koców, materaców i środków czystości.

Dystrybucją darów po stronie ukraińskiej zajmują się m.in. wolontariusze z Uniwersytetu Łesi Ukrainki w Łucku oraz Uniwersytetu Chmielnickiego. Uniwersytet Otwarty UKSW współpracuje także z pracującymi na Ukrainie franciszkanami i Caritas diecezji łuckiej oraz zamojsko-lubaczowskiej.

Kolejny transport humanitarny zaplanowano za kilka dni w asyście francuskiej żandarmerii państwowej. Część przekazanej pomocy trafi na Ukrainę, część do ośrodków pomocy uchodźcom w Polsce, m.in. do Zakładu dla Niewidomych w Laskach, gdzie znalazło schronienie blisko 40 niewidomych dzieci.

Na UKSW trwa zbiórka darów na rzecz Ukrainy. Potrzebne rzeczy można składać na kampusie Uczelni przy ul. Dewajtis 5 w domku nr 8.

 

Źródło: https://uksw.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt