MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Pięcioro naukowców będzie ubiegać się o funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Listę oficjalnych kandydatów opublikowano w środę na stronie uczelni. Zgodę na kandydowanie w wyborach na urząd rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 wyrazili: prof. dr hab. Gościwit Malinowski, zastępca dyrektora Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym; dr hab. Patrycja Matusz, prorektor UWr ds. projektów i relacji międzynarodowych; prof. dr hab. Robert Olkiewicz, dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej; prof. dr hab. Robert Wieczorek, z-ca dyrektora Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych oraz były rektor UWr. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski z Instytutu Historycznego.

Jak poinformował przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej, dr hab. Sławomir Berski, wszyscy kandydaci oświadczyli, że spełniają wymagania określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statucie UWr.

Wcześniej, 9 maja 174 elektorów spośród 200 wybranych przez społeczność Uniwersytetu Wrocławskiego (to przedstawiciele nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) zgłosiło swoich "kandydatów na kandydatów" na stanowisko rektora. Podczas tzw. posiedzenia indykacyjnego wskazali 15 kandydatów, z których ostatecznie swój udział w wyborach potwierdziło pięcioro.

9 marca decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka wygaszony został mandat rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Wiszewskiego. Decyzja ta miała związek z wnioskiem przewodniczących związków zawodowych działających na uczelni. Związkowcy wskazywali, że w 2020 r. rektor wykonał bez zgody rady uczelni trzy umowy, za które otrzymał wynagrodzenie.

Prof. Wiszewski uznał wówczas decyzję resortu nauki za „wadliwą prawnie i głęboko szkodliwą społecznie” oraz zapowiedział, że swoich racji będzie dowodził w sądzie.

Do czasu wyboru nowego rektora, pełniącym obowiązki jest prof. Jan Sobczyk.

Wybory rektora Uniwersytetu Wrocławskiego odbędą się 6 czerwca. Zostaną one poprzedzone debatą z udziałem kandydatów.

Źródło: https://naukawpolsce.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt