MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

16 maja 2022 r. w Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji przez program ERASMUS+.

W obecności Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego, porozumienie z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskim Korpusem Solidarności podpisali Rektorzy i Prorektorzy 15 małopolskich uczelni. Wśród nich znaleźli się:

 • Rektor prof. dr hab. Jacek Popiel - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk - Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. Wojciech Widłak - Akademia Muzyczna w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. Andrzej Klimek - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • Rektor prof. KAAFM dr Klemens Budzowski - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP - Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu,
 • Prorektor ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • Prorektor dr hab. Robert Stawarz, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • Prorektor prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał - Politechnika Krakowska,
 • Prorektor ks. dr hab. Bogdan Stańkowski, prof. AIK - Akademia Ignatianum,
 • Prorektor dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni - Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie,
 • Prorektor dr Marek Reichel - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Mając na względzie bardzo dobrą, wciąż pogłębianą, współpracę samorządu województwa z małopolskimi wyższymi uczelniami, również w ramach Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski, chcę dzisiaj po raz kolejny podkreślić, że samorząd województwa ‒ w zakresie przyznanych sobie kompetencji ‒ będzie zawsze aktywnie działał na rzecz rozwijania sieci współpracy, których celem jest lepsza przyszłość naszego regionu – Małopolski i wszystkich Małopolan - podkreślił Marszałek Witold Kozłowski.

Istotą Porozumienia jest współpraca Międzysektorowego Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB z małopolskimi uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi. Utworzony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności InnHUB, ma za zadanie wykorzystać potencjał małopolskich podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki, aby wspierać budowę nowoczesnego systemu kształcenia i wzmacniać rozwój kompetencji zawodowych.

My Rektorzy, jesteśmy świadkami jak wielką rolę Erasmus+ odgrywał i będzie odgrywał w dalszej rzeczywistości, bowiem kolejne pokolenia studentów, doktorantów i pracowników korzystających z Programu Erasmus+ pokazały w praktyce, jak zdobyte doświadczenia przekładają się na poziom naszego nauczania, naszych badań - zaznaczył prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program Erasmus+ znany jest z wymian studenckich, jednak oprócz tych działań można także realizować międzynarodowe projekty innowacyjne, pomiędzy sektorem edukacji, biznesem i NGO.

Wyjście poza klasyczne rozumienie możliwości Programu Erasmus+ – a więc mobilności międzynarodowej – zdecydowanie poszerza spektrum możliwości. Wierzę głęboko, że środki z tego Programu przyczynią się do budowania i rozszerzania sieci współpracy międzynarodowej, stworzą warunki do jeszcze większej synergii biznesu z nauką oraz rozwoju i unowocześnienia systemu kształcenia w Polsce - podkreślił prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ponadto prowadzona przez InnHUB promocja Programu Erasmus+ ma się przyczynić do budowania i rozszerzania sieci współpracy międzynarodowej, synergii biznesu i nauki - a co za tym idzie - składania innowacyjnych projektów edukacyjnych, aby jeszcze lepiej wykorzystywać środki w ramach Programu Erasmus+.

Będziemy organizować spotkania, na których chcemy pokazać jakie nowości niesie ze sobą Erasmus+, utworzony zostanie też Inkubator dla Liderów, którzy mają stać się w przyszłości inicjatorami innowacyjnych projektów edukacyjnych. Ponadto, do porozumienia zaprosimy przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, aby pokazać jakie możliwości niesie dla nich Program Erasmus+ - tłumaczy Bartosz Stawiarz, Dyrektor Biura ds. współpracy z regionami, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

InnHUB w Małopolsce, który został otwarty we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie nie jest jedynym działającym pod szyldem Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności punktem wsparcia Programu, od niedawna działa również InnHUB w Katowicach otwarty wspólnie z Katowicka Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz młodzieżowy HUB w Lublinie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. W ramach Erasmus+ w każdym regionie działają również Regionalne Punkty Informacyjne prowadzone przez kuratoria oświaty, centra doskonalenia zawodowego, czy fundacje.

https://www.frse.org.pl/rpi

Galeria

Zdjęcia: Mirosław Żyłka www.festfoto.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt