MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Politechnika Białostocka została zaproszona do wspólnego utworzenia konsorcjum – “Industry-University-Research Institute Cooperation Alliance Between Chongqing and Countries along China-Europe Railway Express (Chongqing-Xinjiang-Europe)”.

18 maja 2022 w uczelni Chonqing Jiaotong (Chiny) odbyła się uroczysta ceremonia podpisania listu intencyjnego o współpracy w ramach utworzenia „Sojuszu Współpracy Przemysł-Uniwersytet-Instytut Badawczy między miastem Chongqing i krajami wzdłuż Szlaku Kolejowego Chiny-Europa (Chongqing-Xinjiang-Europe)”, połączona z pierwszą konferencją jego członków. Ze względu na wciąż panujący w Chinach stan zagrożenia epidemicznego, członkowie konsorcjum spoza miasta Chongqing, wzięli udział w konferencji zdalnie.

Podczas ceremonii podpisania listu intencyjnego naszą Uczelnię reprezentowała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

W części konferencyjnej udział ze strony Politechniki Białostockiej wziął dr Łukasz Nazarko, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Inżynierii Zarządzania, który miał przyjemność reprezentować powstałe w 2016 r. centrum naukowo-dydaktyczne o nazwie  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach. Razem z p. Martyną Wilczewską, doktorantką na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej wystąpili z prezentacją na temat działalności badawczej związanej z wyzwaniami i możliwościami Inicjatywy Pasa i Szlaku. Pani Martyna wskazała czynniki wpływające na zdolności polskich regionów do zaangażowania się w Inicjatywę Pasa i Szlaku.

Swoim przemówieniem konferencję otworzył prof. Huang Chengfeng – Prorektor Uczelni Chonqing Jiaotong, następnie przemówienie inauguracyjne zostało wygłoszone przez liderów Komisji Edukacji miasta Chongqing oraz Wu Changfana, Prorektora Chongqing Academy of Social Sciences.

Następnie odbyła się ceremonia podpisania Sojuszu, na której wstępie ogłoszono listę pierwszej rady Sojuszu oraz powołano jej przewodniczącego i sekretarza generalnego. Ceremonii przewodniczył Zhou Shulin – przewodniczący rady nadzorczej Yuxinou (Chongqing) Logistics Co., Ltd.

Kolejnym punktem było wystąpienie JM Rektor i podpisanie Sojuszu ze strony PB, a zaraz po wyświetleniu nagrania Sojusz został podpisany przez pozostałych członków obecnych na konferencji stacjonarnie.

Źródło: https://pb.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt