MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Na realizację inwestycji związanej z powstaniem Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorski Uniwersytet Medyczny otrzymał dotację w wysokości blisko 37 mln zł.

– Rozwój kierunków medycznych w Polsce, przy bardzo dużym zapotrzebowaniu na kadry medyczne i to w każdym obszarze, to jest priorytet polityki państwa, stąd uwzględnienie wniosków, które władze PUM składały i składają, stąd 37 mln na rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. To jest w interesie państwa i całego społeczeństwa polskiego – mówił minister Przemysław Czarnek podczas wizyty w nowo otwartym Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

Minister Edukacji i Nauki nawiązywał również do wstępnych wyników ewaluacji: – Nauki farmaceutyczne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym są na najwyższym poziomie w Polsce. Otrzymały najwyższą kategorię. Dodał, że pozostałe dyscypliny utrzymały dotychczasowe uprawnienia. – Ta wstępna weryfikacja pokazuje wielki sukces Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – podsumował Minister Edukacji i Nauki.

Na realizację inwestycji związanej z powstaniem Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorski Uniwersytet Medyczny otrzymał dotację w wysokości blisko 37 mln zł. Ponad 30 mln zł to środki przeznaczone na realizację inwestycji budowlanej, a prawie 6,8 mln zł to kwota na zakup aparatury badawczej. 

Budowa oraz wyposażenie budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki PUM pozwoliły na zlokalizowanie w jednym miejscu różnych jednostek PUM. Nowe pracownie to z kolei szansa na rozwój potencjału naukowo-dydaktycznego. Obecnie pracownicy PUM realizują badania przedkliniczne nowych związków biologicznie czynnych. Pozwolą one na to, aby w przyszłości powstały nowe leki przeciwnowotworowe, immunomodulujące i przeciwbólowe, a także antybakteryjne i przeciwwirusowe. 

Korzystanie z nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej to jeden z głównych filarów działalności PUM. Uczelnia jest ukierunkowana na rozwijanie badań naukowych, infrastruktury oraz praktyki w obszarze ochrony zdrowia.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie kształci specjalistów na wydziałach: Medycyny i Stomatologii, Nauk o Zdrowiu oraz Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Prowadzi jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne), I stopnia (licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne, doktoranckie oraz podyplomowe. W obecnym roku akademickim w uczelni studiuje prawie 5 tys. studentów, w tym prawie 600 z zagranicy.  

Źródło: https://www.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt