MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Coroczny raport dotyczący rekrutacji na Oxford University wykazał, że liczba studentów z UE przyjętych na uniwersytet zmniejszyła się o połowę, z ośmiu procent studentów do czterech w tym roku.

Prof. Louise Richardson, rektor uczelni, powiedziała, że ​​spadek nastąpił w wyniku zmiany opłat z powodu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba aplikacji na uczelnię wzrosła o 22 procent; jednak niektóre grupy pozostają niedostatecznie reprezentowane w społeczności uniwersyteckiej. Statystyki przyjęć na studia licencjackie pokazują, że w latach 2017-2021 liczba studentów identyfikujących się jako osoby czarnoskóre i mniejszości etniczne (BME) wzrosła z 18 procent do prawie 25 procent, podczas gdy liczba osób z grup „niefaworyzowanych” wzrosła z 10,6 procent do 17 procent. Ponadto pokazuje, że odsetek uczniów deklarujących niepełnosprawność wzrósł z 7,8 procent do 11,6 procent. Dane wskazują również, że w tym okresie liczba kobiet wzrosła z 50 do 55,2 proc.

W wyniku Brexitu zmniejszyła się również liczba studentów z Wielkiej Brytanii w niektórych krajach europejskich. Przykładowo, w Holandii liczba brytyjskich studentów w roku akademickim 2021/22 spadła o prawie jedną czwartą w porównaniu do roku 2020/21.

Opr. MTA

Źródło: https://erudera.com

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt