MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu został uczelnią stowarzyszoną Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Przyjęcie nastąpiło 19 maja br. podczas posiedzenia KRPUT w Akademii Górniczo Hutniczej.

„Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu blisko 25% pracowników prowadzi badania związane z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych, a 11 kierunków studiów jest przypisanych do dyscyplin z tej dziedziny, dlatego złożenie wniosku o dołączenie do KRPUT było naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy” – mówi prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UPP. „Liczymy na to, że dzięki dołączeniu do KRPUT nasza aktywność na polu nauk technicznych będzie w większym stopniu rozpoznawalna w środowisku akademickim w kraju. Nasza Uczelnia będzie mogła być znaczniej lepiej reprezentowana w różnego rodzaju gremiach, związanych z rozwojem nauki i działalności dydaktycznej. A także, że będziemy mogli efektywniej wyrażać nasze stanowisko, wpływać na procesy decyzyjne i wprowadzać korzystne dla nas rozwiązania” – tłumaczy Rektor UPP.

Proces przyjęcia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako uczelni stowarzyszonej Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych realizowany był zgodnie z wieloetapową procedurą, której finał nastąpił 19 maja br. podczas Zgromadzenia Plenarnego KRPUT w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Osiągnięcia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, prezentowane osobiście przez Rektora Naszej Uczelni, spotkały się z dużym uznaniem i ostateczne glosowanie nad złożonym wnioskiem było jednomyślnie pozytywne.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym 22 rektorów uczelni technicznych oraz 8 uczelni stowarzyszonych. W gronie tym są też uczelnie o naszym profilu z Warszawy i Wrocławia a Uniwersytet Rolniczy w Krakowie także teraz dołączył. Wśród celów KRPUT są m.in. koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych wobec organów władzy państwowej – wykonawczej (zwłaszcza MNiSW) i ustawodawczej, ale też podejmowanie działań prowadzących do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu edukacji, wpływającego na rozwój szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza technicznego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu należy również do Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.

www.up.poznan.pl

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt