MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Praca w banku okazuje się zdecydowanie ciekawsza niż można by przypuszczać, jeśli zdamy sobie sprawę, jak różnorodne stanowiska oferuje i w jaki sposób stwarza pole do rozwoju pracownikom. Jednym z kluczowych pracodawców w branży jest Bank Pekao - miejsce idealne zarówno dla ekspertów w swoich dziedzinach, jak też młodych talentów.

Szukając pracy po studiach, a najlepiej jeszcze w czasie ich trwania, stajemy przed sporym wyzwaniem. Najczęściej staramy się połączyć prywatne ambicje i chęć rozwoju osobistego z dobrze płatną posadą.

Często jednak w tych poszukiwaniach nie wychodzimy poza utarte schematy, błędnie zamykając sobie ścieżkę kariery, która mogłaby łączyć nasze umiejętności i zainteresowania z potrzebą przynależności do wielkiej firmy, dającej ogromne możliwości rozwoju w różnych specjalizacjach. Tu ciekawym wyborem może okazać się praca w banku. Jeśli do tej pory wydawało wam się, że praca w bankowości wiąże się z powtarzalnymi i mało rozwojowymi czynnościami, które nie dają szansy popisania się inicjatywą, na przykładzie Banku Pekao obalimy te przestarzałe mity.

Już na początek, dobrą wiadomością jest to, że choć bank jest miejscem pracy, sprzyjającym kreatywnym jednostkom i umożliwiającym im rozwój, to zawsze zapewnione jest wsparcie bardziej doświadczonych pracowników, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą, tworząc zgrany zespół. Widzimy zatem zarówno realny wpływ na rozwój danej jednostki organizacyjnej banku, ale też nikt nie zostaje pozostawiony sam sobie. Pracy zostaje nadany szerszy kontekst, przez co codziennie pracownicy Pekao przychodzą do niej ze świadomością, że zadania jakie wykonują realnie wpływają na komfort ponad 5,5 miliona klientów Banku Pekao.

W takiej pracy z łatwością można dostrzec szerokie możliwości rozwoju. Choć pracownicy Pekao działają w określonych ramach, dostają pole do własnych inicjatyw, a nieszablonowe myślenie jest mile widziane, ponieważ Pekao pragnie rozwijać się i oferować konkurencyjne rozwiązania. Śmiałość w podejmowaniu wyzwań będzie doceniana, a wsparcie ze strony innych członków zespołu sprawia, że wspólnie stawia się czoła także ewentualnym trudnościom. To niezwykle istotne dla banku, który chce wykraczać poza tradycyjne usługi.

Dla poparcia tych słów, mamy kilka konkretnych przykładów. Praca doradcy w sieci sprzedaży daje dostęp do szerokiej bazy klientów, którym codziennie pomagamy realizować plany i marzenia, wywierając wpływ na społeczności lokalne.  Pomaga nam w tym dostęp do wiedzy eksperckiej banku i doświadczenie kolegów i koleżanek z zespołu. Jako specjaliści w centrali, możemy poznać specyfikę pracy niedostępną w mniejszych firmach. Dołączamy do ambitnych projektów, gdzie poznajemy osoby, które swoje doświadczenie wypracowywały przez wiele lat. Wśród nich są specjaliści z całego kraju, dzięki możliwościom jakie daje praca zdalna. Natomiast pracując w dziale IT dostajemy okazję współpracy z takimi gigantami jak Google, Microsoft czy IBM. Odpowiadamy tu za procesy o gigantycznej skali, polepszając komfort i codzienne doświadczenia klientów, korzystających z usług banku - wyjaśnia Weronika Wilga, Specjalista w Zespole Rekrutacji i Pozyskiwania Talentów w Banku Pekao S.A.

- Co więcej, praca w naszym banku daje programistom możliwość pracy przy aplikacjach PeoPay i PeoPay Kids, które pozwalają sprawnie zarządzać finansami oraz łatwo dokonywać płatności telefonem np. za bilety komunikacji miejskiej czy na bramkach przy autostradzie. A to nie koniec, ponieważ stale pracujemy nad rozwijaniem tych aplikacji i dodawaniem nowych funkcji. Z kolei praca na stanowisku Data Scientist daje dostęp do najlepszych technologii funkcjonujących na rynku, a osoby lubiące myśleć kreatywnie mogą spełniać się np. podczas kreowania kampanii marketingowych. Dodam też, że jako doradcy mamy bardzo realny wpływ na pomoc klientom, którzy chcą dostać dofinansowanie np. na otwarcie klubu fitness, parku wodnego albo na fotowoltaikę - dodaje Ada Wrzosek, Specjalista w Zespole Rekrutacji i Pozyskiwania Talentów w Banku Pekao S.A.

Praca w Banku Pekao to też szeroki wachlarz działów, w których realizują się pracownicy. Widzimy wśród nich m.in.:

  • Bankowość detaliczną, gdzie oferuje się klientom coraz bardziej innowacyjne produkty i usługi, jak choćby wspomniane wyżej aplikacje. Podstawą dobrej współpracy z klientami są długoterminowe relacje, w ramach których są oni wpierani w realizacji swoich finansowych celów.
  • Bankowość korporacyjną, obsługującą już co drugą korporację w Polsce. Tu zapewniane są usługi w zakresie bankowości transakcyjnej, finansowania handlu oraz instrumentów rynku finansowego. Doradcy Pekao oferują klientom produkty, odpowiadające ich biznesom, tak by przynosiły one wymierne korzyści i mogły efektywnie się rozwijać.
  • IT – tu pracuje się nad realizacją cyfrowej strategii transformacji. Pracownicy tego obszaru realizują inicjatywy w obszarze sztucznej inteligencji, robotyzacji procesów, aplikacji mobilnych, biometrii twarzy i głosu, Big Data, data science, czy architektury i infrastruktury systemów.
  • Dział Ryzyka, skupiający się na identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykiem kredytowym, rynkowym, operacyjnym i płynności, poprzez utrzymywanie go na odpowiednim poziomie zapewniającym bezpieczeństwo i stabilność. Tu mile widziana jest umiejętność analitycznego myślenia.
  • Finanse, gdzie przygotowywane są plany finansowe banku i grupy kapitałowej. Pracując tutaj koordynuje się planowanie i wykonanie budżetu, opracowuje analizy i raporty, zarządza polityką podatkową.
  • Operacje i usługi – pracując w tym obszarze odpowiada się za wykonywanie operacji bankowych oraz rozliczeń klientów, logistykę, proces zakupowy i współpracę z dostawcami, sprzedaż nieruchomości, ochronę danych osobowych, obrót gotówkowy.
  • Jednostki Wspierające Zarząd, czyli jednostki czuwające nad prawidłowością przebiegu procesów, zapewnieniem najwyższych standardów świadczenia usług oraz ochroną reputacji banku. Pracując tu dostaje się szansę dołączenia do takich jednostek jak: Departament Zgodności, Prawny, Audytu, Bezpieczeństwa Banku, Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy oraz Departament Marketingu.
  • Bankowość MŚP, gdzie dba się o partnerstwo z firmami, odpowiadając na ich potrzeby w zakresie finansowania bieżącego, inwestycyjnego i finansowania handlu. Praca w Pionie Małych i Średnich Przedsiębiorstw przyczynia się do budowania wizerunku Banku Pekao jako rzetelnego i wiarygodnego partnera, odpowiadającego na potrzeby mniejszych firm równie solidnie co w przypadku wielkich korporacji.

Bank Pekao od lat inwestuje w edukację i rozwój swoich pracowników, oferując szerokie możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji. Skorzystać można z programów edukacyjnych, obejmujących szkolenia lokalne i webinary ogólnorozwojowe, szkolenia i programy międzynarodowe, mentoring, coaching wewnętrzny i zewnętrzny, szkolenia certyfikacyjne (CFA/ ICCA/ CIA / Inne).

Tu wymienić możemy kilka kluczowych inicjatyw. Program Talents Up, który finalnie wdraża niektóre z zaproponowanych przez jego uczestników rozwiązań, więc uczestnictwo w nim skutkować może implementacją naszych pomysłów w Banku Pekao. Learning Week „Tydzień Odkryć” jest specjalnym programem dla pracowników z obszaru IT i bezpieczeństwa. Akademia Przywództwa i Akademia Menedżera mają na celu przygotowanie kadry menadżerskiej oraz implementację kluczowych zmian w banku. Teraz Lider i Lider on Line 2 uczy organizowania pracy dla podwładnych, ale też rozwija umiejętności przywódcze. Przyszłość zaczyna się dziś, masz na nią wpływ - polega na rozwijaniu kompetencji przyszłości, a w ramach programu Ambasadorzy zmian uczestnicy razem z mentorami pracują nad usprawnieniami biznesowymi. Jest również Insights Discovery, w ramach którego pracuje się nad rozwojem efektywnej komunikacji i współpracy w Banku Pekao.

- Jak widać, skala organizacji Pekao pozwala na przyciągnięcie wielu talentów, którym zapewniona jest praca z najlepszymi ekspertami w swojej dziedzinie. Bank to nie tylko sprzedaż detaliczna czy finanse. Bank to ogromny organizm, w którym znajdzie się miejsce dla każdego oraz w którym zatrudnienie mogą znaleźć specjaliści z różnych dziedzin. A to wszystko dowodzi, jak różnorodna jest ścieżka rozwoju w Banku Pekao - mówi Ada Wrzosek, Specjalista w Biurze Projektów HR i Modelowania Organizacji w Banku Pekao S.A.

Na początku pisaliśmy, że praca w Pekao to interesująca i perspektywiczna praca dla studentów, ale warto dodać jeszcze, że okazuje się ona atrakcyjna nie tylko dla absolwentów wielu różnych kierunków, ale też pracowników, którzy są na dalszym etapie drogi zawodowej. Pracownicy z doświadczeniem są mile widziani w zespołach banku i dla nich też przewidziano szanse na rozwój, poszerzanie kompetencji i udział programach szkoleniowych dostosowanych do zmieniającej się rzeczywistości.

Tu warto zaznaczyć, że około 70 proc. osób pracujących w Banku Pekao to kobiety. W takich okolicznościach pracodawca ten stara się jak najlepiej wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Przeprowadzane są kursy łączenia pracy zawodowej z macierzyństwem, a możliwość pracy zdalnej pozwala zaoszczędzić sporo czasu dla rodziny.

Pekao chce także być bankiem cyfrowym nie tylko z nazwy, a to dotyczy nie tylko stale powiększającej się palety usług online dla klientów, ale również dostosowania miejsca pracy do pracowników.

Wszystkie obecnie otwarte rekrutacje Banku Pekao można zobaczyć na stronie Kariera na bank.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt