MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Mikołaj Frączyk, Przemysław Nogły i Mateusz Sikora utworzą 3 nowe Centra Dioscuri na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukowcy, którzy obecnie pracują w Niemczech, Szwajcarii i USA, powrócą do Polski w ciągu najbliższego 1,5 roku dzięki wsparciu z programu Dioscuri.

Zwycięzcy 4. międzynarodowego konkursu na Centra Dioscuri, ogłoszonego przez Towarzystwo Maxa Plancka i Narodowe Centrum Nauki, dołączą do 5 Centrów Dioscuri już działających w Warszawie.

– Decyzję o ulokowaniu trzech nowych Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri na Uniwersytecie Jagiellońskim przyjmuję z ogromną satysfakcją. Od wielu lat podnosimy systematycznie jakość badań prowadzonych w UJ, promując szczególnie ich wymiar interdyscyplinarny. Elementem budowy prestiżu jest szeroko rozwijana współpraca międzynarodowa, dzięki której uczelnia staje coraz bardziej rozpoznawalna w światowym środowisku naukowym jako atrakcyjne miejsce do studiowania i realizacji ambitnych przedsięwzięć badawczych. Tegoroczni laureaci wspólnego programu Towarzystwa Maxa Plancka oraz Narodowego Centrum Nauki, którym serdecznie gratuluję odniesionego sukcesu, odnajdą w naszej uczelni inspirujące wsparcie do dynamicznego rozwoju naukowego – podkreślił prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski.

Sylwetki trzech nowych kierowników Centrów Dioscuri

Mikołaj Frączyk, obecnie pracujący na stanowisku Dickson Instructor na Uniwersytecie Chicagowskim, studiował najpierw matematykę czystą na Uniwersytecie Jagielloński, a następnie przeniósł się na Université Paris-Sud we Francji. Po ukończeniu pracy doktorskiej w 2017 r. we Francji pracował na stanowisku typu post-doc w Instytucie Renyi w Budapeszcie oraz w IAS (Institute for Advanced Study) w Princeton. Jesienią 2023 roku Frączyk utworzy Centrum Dioscuri w zakresie spacerów losowych w geometrii i topologii na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Partnerem Centrum będzie Roman Sauer z Instytutu Technologicznego w Karlsruhe  w Niemczech.

Latem 2022 roku Przemysław Nogły, obecnie kierownik grupy badawczej i stypendysta programu Ambizione Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki w ETH Zurich, założy Centrum Dioscuri Dynamiki Strukturalnej Receptorów na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach chemicznych na Uniwersytecie Opolskim biolog strukturalny wyjechał na Universidade Nova de Lisboa (Portugalia), gdzie w 2013 r. uzyskał tytuł doktora biochemii strukturalnej w ramach Marie Curie Initial Training Network. Następnie prowadził badania jako post-doc programu Marie Curie w Instytucie Paula Scherrera (Szwajcaria), po czym w 2017 r. przeniósł się do Instytutu Biologii Molekularnej i Biofizyki ETH Zurich. Wraz z Joachimem Heberle z Freie Universität Berlin będzie wykorzystywał w swoim Centrum Dioscuri nowe metody eksperymentalne do badania molekularnych mechanizmów działania białek.

Mateusz Sikora, obecnie post-doc w Instytucie Biofizyki im. Maxa Plancka (Frankfurt), powiązanym również z Uniwersytetem Wiedeńskim, studiował najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie doktoryzował się w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2012 r. wyjechał do Austrii i rozpoczął staż podoktorski w Instytucie Nauki i Technologii (IST Austria). Od 2017 r. pracuje w Instytucie Biofizyki im. Maxa Plancka w grupie Gerharda Hummera zajmującej się biofizyką teoretyczną, początkowo wspierany przez stypendium Erwina Schrödingera finansowanego przez Austriacki Fundusz Nauki FWF. Gerhard Hummer będzie wspierał Mateusza Sikorę jako jego niemiecki partner w tworzeniu Centrum Dioscuri do Modelowania Modyfikacji Potranslacyjnych w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ.

Informacje ogólne: Program Dioscuri

Program Dioscuri, zainicjowany przez Towarzystwo Maxa Plancka, ma na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej konkurencyjnych w skali międzynarodowej grup badawczych. Każde Centrum Dioscuri jest finansowane kwotą do 1,5 mln euro przez okres pięciu lat. Koszty są dzielone równo pomiędzy Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych a polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki, natomiast instytucje goszczące w Polsce zapewniają niezbędną infrastrukturę. Po udanym starcie w Polsce program został niedawno rozszerzony na Czechy, gdzie obecnie trwa pierwszy konkurs na utworzenie czeskich Centrów Dioscuri.

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących Centrów Dioscuri w Republice Czeskiej jest otwarte dla kandydatów wszystkich narodowości i ze wszystkich dyscyplin naukowych, w tym nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych. Wnioski można składać do 25 lipca 2022 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.mpg.de

Źródło: https://www.uj.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt