MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W dniach 20-22 maja br. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na czele z JM Rektor prof. dr hab. inż. Celiną M. Olszak gościł Rektorów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych.

Podczas posiedzenia KRUE omówione zostało m.in. zaangażowanie uczelni w pomoc Ukrainie, a także podpisane zostało porozumienie w sprawie projektu Transekonomik realizowanego przez Forum Uczelni Ekonomicznych (FUE).

Celem Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE) jest zacieśnienie współpracy między uniwersytetami ekonomicznymi, aby mogły one sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. Konferencja realizuje cel poprzez:

  • wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem w zakresie nauk społecznych, w szczególności ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, a także we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności uniwersytetów ekonomicznych,
  • reprezentowanie uniwersytetów ekonomicznych wobec organów państwowych i samorządowych, 
  • inspirowanie i koordynowanie współpracy miedzy uniwersytetami ekonomicznymi, 
  • podejmowanie innych działań zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa ekonomicznego. 

W skład KRUE wchodzą JM Rektorzy pięciu publicznych uczelni ekonomicznych zrzeszonych jednocześnie w KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich). Przewodniczącym KRUE jest prof. dr hab. Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Źródło: https://www.ue.katowice.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt