MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Od 1 czerwca nowym rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie dr hab. Andrzej Rozmus.

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, rok 2019), doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, rok 2004), magister socjologii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Socjologiczno – Historyczny, rok 1998).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: pedagogiki szkoły wyższej, psychologii społecznej, kształtowania i badania opinii publicznej. Autor wielu ekspertyz, publikacji naukowych oraz raportów badawczych.

Brał udział w pracach nad “Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020” kierowanych przez Fundację Rektorów Polskich. Członek Forum Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (w okresie 2010 -2011). Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan, kierownik Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ w Rzeszowie oraz Sekretarz Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym działającego przy Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie (2010-2012). Członek Zespołu ds. strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce MNiSW (2014-2015) – współautor “Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015-2030”. Konsultant Zespołu (Uniwersytet SWPS, Collegium Civitas, WSIiZ) – przygotowującego projekt założeń do nowego Prawa o Szkolnictwie Wyższym w ramach konkursu “Ustawa 2.0” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016-2017).

Członek Interdyscyplinarnej Sieci Badawczej – Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (2018). Licencjonowany Trener – Konsultant w zakresie zastosowania psychologii praktycznej w biznesie – absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt