MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Egzamin gimnazjalny w 2013 r. po raz drugi będzie przeprowadzany w nowej formie, dlatego też Centralna Komisja Egzaminacyjna po raz drugi przeprowadzi diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich.

Artur Gałęski, dyrektor CKE w liście skierowanym do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów pisze: – Aby pomóc uczniom i nauczycielom w przygotowaniach do egzaminu, Centralna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych – wzorem ubiegłego roku szkolnego – przygotowały zestawy zadań, na podstawie których gimnazja będą mogły, na zasadach dobrowolności, przeprowadzić diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich.

Diagnoza umiejętności i wiadomości gimnazjalistów ma się odbyć zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 13 listopada (wtorek) – historia i wos oraz język polski
  • 14 listopada (środa) – przedmioty przyrodnicze oraz matematyka
  • 15 listopada (czwartek) – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym i rozszerzonym

W swoim przebiegu niczym nie będzie się ona różnić od normalnego egzaminu gimnazjalnego, co dla wielu uczniów może stanowić okazję do oswojenia się ze strukturą egzaminu, który przyjdzie im zdawać w kwietniu 2013 r.

Szczegółowe informacje odnośnie badania diagnostycznego można odnaleźć na stronie CKE.

Jednocześnie, jak co roku, wszystkie szkoły mogą przystąpić do próbnych egzaminów organizowanych przez Operon, które odbędą się w dniach 12-14 grudnia:

  • 12 grudnia (środa) – próbny egzamin z przedmiotów humanistycznych;
  • 13 grudnia (czwartek) – próbny egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
  • 14 grudnia (piątek) – próbny egzamin z języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski).
© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!