MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

22 czerwca w południe, dokładnie na dwa tygodnie przed rozdaniem świadectw dojrzałości tegorocznym maturzystom ogłoszone zostaną oficjalnie w Warszawie wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022.

Z nowości – do rankingu uczelni wprowadzono dwa nowe wskaźniki: uczestnictwo w „uniwersytecie europejskim” oraz wkład badań uczelni w realizację Sustainable Development Goals (SDG). W rankingu kierunków studiów po raz pierwszy ocenione zostaną ogrodnictwo oraz ratownictwo medyczne, dzięki czemu łączna liczba ocenionych kierunków zwiększy się do 73. Nie udało się natomiast wprowadzić do kryterium INNOWACYJNOŚĆ wskaźnika „efekty komercjalizacji bezpośredniej”, gdyż OPI PIB uznał, że dane w tym zakresie wprowadzone do POL-on przez uczelnie budzą wątpliwości.

Jak informowaliśmy wcześniej, w rankingu 2022 nie zostały wykorzystane wyniki najnowszej ewaluacji osiągnieć naukowych uczelni, gdyż termin ich publikacji wydłużył się.

Cieszy nas, że ranking Perspektyw jest co roku wnikliwie analizowany przez władze uczelni i środowisko akademickie w Polsce, ale - przede wszystkim – przez maturzystów, którzy muszą podjąć jedną ze swoich najważniejszych życiowych decyzji o wyborze uczelni i kierunku studiów. Publikowane zestawienia są dla nich busolą, która tę decyzję uzbraja w ważne argumenty.

Z satysfakcją informuję też, że rankingowe wydania "Perspektyw" (oraz serwis internetowy ze szczegółowymi zestawieniami tabelarycznymi) są szeroko cytowane i komentowane w mediach. Świadczy o tym tytuł "Najbardziej opiniotwórczego miesięcznika w Polsce" w badaniach Instytutu Monitorowania Mediów oraz statystyki Google Analytics: w 2021 r., tylko w ciągu dwóch dni po opublikowaniu rankingu, stronę tę odwiedziło ponad 120 tysięcy "unique users"!

Mam nadzieję, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej!

Waldemar Siwiński

Kierownik Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy

Strony rankingu:

ranking.perspektywy.pl (PL)

ranking.perspektywy.org (EN)

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt