MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

We wtorek 1 lutego 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie Uczelnianej Poradni Dietetycznej, działającej na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem działalności poradni jest umożliwienie studentom kierunku dietetyka, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry i dietetyków, pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu szeroko pojętego poradnictwa dietetycznego w warunkach bezpośredniej pracy z pacjentem.

 „Głównym bodźcem do powstania Uczelnianej Poradni Dietetycznej jest upraktycznienie zajęć m.in. z przedmiotów Poradnictwo dietetyczne i Dietoprofilaktyka. Poradnia ma służyć studentom do realizacji ćwiczeń z tych przedmiotów, a także stwarzać możliwość odbywania tam praktyk zawodowych. Z drugiej strony poradnia ma też służyć studentom i pracownikom, poszukującym konsultacji w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego, którzy będą mogli otrzymać tam te porady za darmo. W przyszłości poradnia ma być jednostką komercyjną otwartą dla wszystkich chętnych” – tłumaczy prof. dr hab. Agata Chmurzyńska, Kierownik Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki UPP.

W ramach działalności poradni pacjenci otrzymają kompleksową opiekę dietetyczną uwzględniającą m.in. ocenę dotychczasowego stylu życia, aktywności fizycznej, sposobu żywienia wraz z analizą najczęściej popełnianych błędów żywieniowych; ocenę parametrów antropometrycznych, w tym ocenę składu ciała; ocenę całodobowych wydatków energetycznych i podstawowej przemiany materii; zaprojektowanie dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta terapii dietetycznej oraz kontrolowanie efektów wdrożonej terapii dietetycznej i jej ewentualne modyfikacje.

W poradni podejmowane będą też inne działania edukacyjne związane z tematyką zdrowego żywienia i szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej (wykłady, szkolenia, warsztaty). Wielkość poradni pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych analiz i swobodnej rozmowy z pacjentem. Ponadto, pracownia posiada m. in. taką aparaturę jak: analizator składu ciała, przenośny respirometr czy antropometr niezwykle pomocne w gabinecie dietetyka. Poradnia znajduje się w budynku WTD pokój 425 i zakłada ścisłą współpracę z Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP.

"Otwarcie dobrze wyposażonej poradni, która pozwoli lepiej przygotować studentów do przyszłej pracy w charakterze dietetyka jest niewątpliwie dużym osiągnięciem. Moment podjęcia tej inicjatywy, co warto podkreślić, nie jest łatwy. Szczyt kolejnej fali zachorowań raczej demotywuje wielu pracowników do podejmowania aktywności. Dlatego tym bardziej należą się ogromne gratulacje inicjatorom projektu, jaki i całemu Wydziałowi za odwagę, trud i determinację w realizacji projektu” – mówił podczas otwarcia prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Rektor UPP. W inauguracji Poradni udział wzięli również prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Prorektor ds. studiów oraz prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt