MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W budynku Collegium Novum UJ 7 czerwca 1997 roku odbyło się zebranie założycielskie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), której pierwszym przewodniczącym został JM Rektor UJ prof. Aleksander Koj – czytamy na tablicy odsłoniętej z okazji jubileuszu 25-lecia KRASP.

- Rozpoczął się kolejny rozdział „dziejów autonomii i samorządności akademickiej w Polsce” – napisał prof. Tadeusz Luty w „Forum Akademickim”. -  Nazajutrz, na spotkaniu z Ojcem Świętym w kolegiacie św. Anny, pierwszy przewodniczący KRASP, rektor UJ prof. Aleksander Koj, przedstawił Jego Świątobliwości rektorów−założycieli KRASP, akcentując wyzwania dla świata nauki i kultury oraz ciążący na środowisku obowiązek formowania postaw moralnych i obywatelskich. Wystąpienie Jana Pawła II uznaje się powszechnie za wyjątkowe. Wyrażając radość ze spotkania Ojciec Święty powiedział: Wszystkie uczelnie Polski – i te o wielowiekowej tradycji, i te całkiem nowe – jednoczą się wokół tej najstarszej – Alma Mater Jagiellonica. Przychodzą do niej, aby dać wyraz swojemu zakorzenieniu w całej historii polskiej nauki, która wzięła swój początek z owej jagiellońskiej fundacji sprzed sześciuset lat.

Dokładnie 25 lat po zebraniu założycielskim KRASP, 7 czerwca 2022 w budynku Collegium Novum Uniwersytet Jagielloński przedstawiciele #KRASP na czele z przewodniczącym, prof. Arkadiuszem Mężykiem, wraz z rektorem UJ, wiceprzewodniczącym KRASP, prof. Jackiem Popielem odsłonili tablicę pamiątkową upamiętniającą to wydarzenie.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyrosła z potrzeby środowiska, potrzeby istnienia instytucji reprezentującej wspólne interesy uczelni akademickich. Po przyjęciu statutu, formalnym umocowaniu, zorganizowaniu struktury organizacji, KRASP okrzepła i dziś, działając na podstawie art. 337 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., skupia 109 rektorów, w tym 10 uczelni niepublicznych, i 8 stowarzyszonych, którzy razem odpowiadają za kształcenie około 70% studentów w Polsce.

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt