MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Fizyk prof. Robert Olkiewicz został nowym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego. W wyborach startowało pięciu kandydatów, w tym poprzedni rektor prof. Przemysław Wiszewski.

Uniwersyteckie Kolegium Elektorów wybrało nowego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowym rektorem został fizyk, prof. dr hab. Robert Olkiewicz.  W wyborach na urząd rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 kandydowali: prof. dr hab. Gościwit Malinowski, zastępca dyrektora Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym; dr hab. Patrycja Matusz, prorektor UWr ds. projektów i relacji międzynarodowych; prof. dr hab. Robert Olkiewicz, dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej; prof. dr hab. Robert Wieczorek, z-ca dyrektora Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych oraz były rektor UWr. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski z Instytutu Historycznego.

Prof. Robert Olkiewicz to fizyk, specjalizujący się w metodach matematycznych fizyki, podstawach matematycznych modeli statystycznych oraz układach kwantowych otwartych; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.

Urodził w 1962 roku we Wrocławiu. Po egzaminie maturalnym w 1982 roku podjął studia fizyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył z wyróżnieniem w 1987 roku. Tytuł doktora uzyskał w 1992 roku. W 2004 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a cztery lata później profesora zwyczajnego.

W latach 2001–2005 kierował Zakładem Metod Matematycznych w W latach 2001–2005 kierował Zakładem Metod Matematycznych w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr, w kadencji 2005–2008 był dyrektorem tego instytutu, a od 2008 do 2012 roku dziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. 

Źródło: https://naukawpolsce.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt