MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Zacność instytucji, które państwo reprezentują, jest niekwestionowana, ale ta zacność to efekt bardzo ciężkiej pracy – mówił na gali Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022 Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. – Dzięki rankingowi Perspektyw uczymy się wzajemnie szanować tę pracę i szlachetnie ze sobą konkurować.

23.edycja Rankingu Szkół Wyższych przyniosła zwycięstwo Uniwersytetowi Warszawskiemu. Stołeczna uczelnia po trzech latach znów wskoczyła z drugiego na pierwsze miejsce w Polsce.

Waldemar Siwiński, pomysłodawca rankingów edukacyjnych w Polsce i prezes Perspektywy Press podkreślił, że choć zaczął tę inicjatywę m.in. z osobistych pobudek (chęć wybrania jak najlepszej ścieżki edukacji dla swoich dzieci), to dziś, po wielu latach, czuje dumę, że przerodziła się ona w niezwykle istotny w świecie akademickim miernik jakości kształcenia i poziomu polskiej nauki. Z kolei dr Bianka Siwińska, CEO Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, mówiła o rankingu jako o jednej z pięknych inicjatyw podejmowanych przez Perspektywy.

Ranking jest piękny ze względu na swoją trwałość, bo konsekwentnie tworzymy go już od wielu lat. Dalej jest piękny, ponieważ nieustannie się zmienia, jest cyzelowany, dopracowywany, bo jego misją jest stawać się coraz bardziej obiektywnym. Jest też piękny, ponieważ jest ogromnie skomplikowany, ale też klarowny, i w ten sposób oddaje zarazem złożoność, jak i charakter świata, który analizuje. Wreszcie jest piękny pięknem ludzi, którzy nad nim pracują.

Jednym z tych ludzi, o jakich mówiła dr Siwińska, jest prof. Michał Kleiber, od wielu lat przewodniczący Kapituły Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw. W czasie gali zaznaczył on: – Misją wszystkich, którzy pracują przy rankingu, jest dostarczenie maksymalnie zobiektywizowanej informacji o stanie środowiska akademickiego. Ale nie spełnialibyśmy tej misji bez uwag od państwa, o które z tego miejsca serdecznie proszę, ponieważ pomagają nam one udoskonalać to narzędzie.

Prof. Kleiber podkreślił też, że ranking Perspektyw jest inicjatywą szczególną, ponieważ spośród wszystkich prowadzonych na świecie rankingów akademickich cechuje się największą liczbą kryteriów (aż 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriach).

W czasie gali wystąpił też przedstawiciel instytucji będącej partnerem rankingu, Ośrodka Przetwarzania Informacji OPI PIB. Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania OPI PIB, mówił ze sceny: – Dziękuję Perspektywom za tę i wiele innych inicjatyw, przy których współpracujemy. Za sprawą tej współpracy mamy poczucie, że wspólnie tworzymy coś ogromnie wartościowego.

Natomiast Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska, Partnera Głównego Rankingu, zauważył: – W świecie opartym na wiedzy wartość edukacji rośnie. Dlatego rola tego rankingu jest istotna. To narzędzie, które dla młodych ludzi jest kompasem rozwoju, a dla uczelni stymulacją do wytężonej pracy nad pozycją polskiej nauki w świecie.

W czasie Gali rozdano dyplomy laureatom Rankingu Kierunków Studiów (zostały ocenione 73 kierunki), a także najlepszym publicznym uczelniom zawodowym (zwyciężyła Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), najlepszym uczelniom niepublicznym (po raz dwudziesty trzeci I miejsce zajęła Akademia Leona Koźmińskiego), najlepszym uczelniom według typu, a wreszcie pierwszym dziesięciu uczelniom w Rankingu Uczelni Akademickich (zwyciężył Uniwersytet Warszawski).

Prof. Alojzy Nowak, rektor UW, mówił ze sceny, odbierając dyplom: - Gratulując wszystkim, chcę podkreślić, że liczy się tylko ten kraj, to społeczeństwo, które potrafi się dzielić z innymi czymś wartościowym. I w tym kontekście ten ranking stanowi doskonałe narzędzie: daje szansę na spotkanie bardzo dobrych uczelni, na wymianę poglądów i na wypracowanie wspólnie tego, co dla nas, dla nauki polskiej powinno być ważne.

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022

Opr. Magda Tytuła

fot. Anita Kot

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!