MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Walne Zgromadzenie IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence wybrało Waldemara Siwińskiego na swojego nowego prezydenta.

Siwiński, twórca polskich rankingów edukacyjnych i założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, publikującej co roku prestiżowy Ranking Szkół  Wyższych, jest jednym z twórców IREG oraz wieloletnim wiceprezydentem tej organizacji. Jego poprzednikiem na stanowisku prezydenta był Luiz Claudio Costa, b. minister edukacji Brazylii. 

IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence to zarejestrowana w Belgii międzynarodowa organizacja non-profit grupująca twórców i analityków rankingów akademickich. Jej członkami są zarówno główne organizacje rankingowe, jak i uniwersytety i agencje akredytacyjne.  

Wybory nowych władz były ostatnim akcentem międzynarodowej konferencji IREG 2022, zorganizowanej pod hasłem „Academic Rankings at the Crossroads”, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim 23 i 24 czerwca. Jej uczestnicy szukali  m.in. odpowiedzi na pytania: jak zachować równowagę między rankingami globalnymi, regionalnymi i krajowymi?, jakie są mocne i słabe strony rankingów jako narzędzia oceny szkolnictwa wyższego?, czy nadszedł czas, by organizacje międzynarodowe, takie jak UNESCO, OECD czy UE, stworzyły niekomercyjną bazę danych o szkolnictwie wyższym?

To ważna dla nas konferencja – zarówno ze względu na tematykę dotyczącą rankingów, jak i możliwość spotkania oraz wymiany doświadczeń dotyczących edukacji z przedstawicielami różnych instytucji szkolnictwa wyższego na świecie – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas sesji otwierającej wydarzenie.

Podczas konferencji wybrano także pozostałych członków władz IREG na kadencję 2022-2026. Gero Federkeil, szef Multirank (Niemcy), został wiceprezesem. W Komitecie Wykonawczym znaleźli się również Ying Chen, współtwórca Rankingu Szanghajskiego (Chiny); Bob Morse, autor pierwszego światowego rankingu „US News Best Colleges Ranking” (USA) oraz przedstawiciele uczelni: Mirko Degli Esposti, Uniwersytet Boloński (Włochy), Mukash Burkitbayev Al Farabi, University w Ałmaty (Kazachstan), Birte Hornemann, Aalborg Uniwersytet (Dania), Gyorgy Fabri, Uniwersytet ELTE (Węgry) i Habib Fardoun, Uniwersytet Króla Abdulaziza w Dżuddzie (Arabia Saudyjska).

- Rozpoczynamy nowy etap naszej działalności – powiedział Siwiński, nowo wybrany prezydent IREG. – Wydarzenia ostatnich dwóch lat  - pandemia, wojna w Ukrainie, rozwijająca się skokowo cyfryzacja - pokazały, jak szybko następują rewolucyjne zmiany w szkolnictwie wyższym. Znajdą one swoje odzwierciedlenie również w rankingach IREG będzie im towarzyszyć i wspierać.

Strona IREG: www.ireg-observatory.org

 

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt