MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Wiele wniosków o pozwolenie na pobyt w Niemczech, złożonych przez studentów międzynarodowych, którzy uciekli z Ukrainy przed wojną, a nie są obywatelami Ukrainy, zostaje odrzuconych. Są oni proszeni o natychmiastowe opuszczenie kraju.   

Według Niemieckiej Konferencji Rektorów i Niemieckiej Służby Wymiany Akademickiej (DAAD), około 3000 studentów z zagranicy szukało schronienia w Niemczech. Studenci zagraniczni otrzymali początkowo trzymiesięczny pobyt, który ze względu na przedłużający się konflikt został przedłużony do 31 sierpnia. Jednak w przeciwieństwie do studentów-uchodźców, którzy są obywatelami Ukrainy i mogą ukończyć studia w Niemczech, studenci-uchodźcy nie będący Ukraińcami są zobowiązani do ubiegania się o zezwolenie na pobyt po 31 sierpnia.

Według Johannesa Glembka, członka federalnego zarządu Federalnego Stowarzyszenia Studentów Zagranicznych, wiele wniosków studentów z zagranicy zostało odrzuconych. Podczas gdy większość z nich posiada zaświadczenie o złożeniu wniosku, które jest dowodem złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały, na wielu z nich naciskano, by albo opuścili Niemcy, albo złożyli wniosek o azyl. który, jak twierdzi, miałby niewielkie szanse powodzenia. Teraz grupa organizacji wspierających szkolnictwo wyższe i uchodźców, ponowiła apel wzywający niemieckiego ministra spraw wewnętrznych oraz ministra edukacji i badań naukowych do większego wsparcia studentów zagranicznych, którzy uciekli z Ukrainy.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się studenci, którzy nie mogą kontynuować studiów w kraju pochodzenia z powodów finansowych lub innych.

Sygnatariusze apelu wzywają federalną minister spraw wewnętrznych i wspólnoty Nancy Faeser do „przyznawania pozwolenie międzynarodowym studentów, którzy musieli uciec z Ukrainy o statusie porównywalnym z uchodźcami - obywatelami Ukrainy”.

Opr. MTA

Źródło: https://www.universityworldnews.com

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt