MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Walne Zgromadzenie IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence jednogłośnie przyjęło Politechnikę Rzeszowską jako członka tej międzynarodowej organizacji zajmującej się rankingami akademickimi i jakością szkolnictwa wyższego.

Posiedzenie WZ odbyło się 24 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim bezpośrednio po konferencji IREG 2022 – Academic Rankings at the Crossroads, w której, obok międzynarodowych ekspertów, uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli uczelni z kilkudziesięciu krajów. Obok Politechniki Rzeszowskiej do IREG przyjęto Uniwersytet  El Manar z Tunisu oraz organizację rankingową „e-kvadrad” z Niemiec.

IREG 2022 – Academic Rankings at the Crossroads

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt